Personenalarmering met ATEX certificering

Dankzij de personenalarmering met ATEX certificering kunnen alleenwerkers en bedrijfshulpverleners ook alarmeren en communiceren in ruimtes met explosiegevaar (ATEX zones).

Enig resultaat

Werken in explosieve atmosferen

Werken in explosieve atmosferen of ruimtes brengt risico’s met zich mee. De stoffen in deze ruimtes kunnen invloed hebben op de gezondheid van medewerkers maar kunnen ook een explosie veroorzaken.

Explosies kunnen ontstaan door brandbare gassen, dampen, nevel maar ook  door stof. Wanneer deze stoffen worden vermengd met zuurstof en worden ontstoken door een ontstekingsbron, kan dit leiden tot een explosie. Statische energie maar ook non ATEX communicatieapparatuur zoals een mobiele telefoon of personenalarm kan dienen als ontstekingsbron.

Bedrijven en organisaties waar gewerkt wordt  in omgevingen met explosiegevaar dienen maatregelen te nemen zodat werknemers op een veilige manier hun (alleen) werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hiervoor zijn speciale ATEX normen of richtlijnen opgesteld.

Voorbeelden van bedrijven waarbij ATEX van toepassing kan zijn:

  • Veevoer producenten (stof)
  • Industriële bakkers (stof)
  • Petrochemie (gassen, dampen en nevel)

Wat is ATEX

De afkorting ATEX is afkomstig van de Franse woorden ATmosphere EXplosible. ATEX wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen ATEX 153 en 114. Deze richtlijnen hebben als doel werknemers te beschermen tegen de aanwezige explosierisico’s. Voor apparatuur die wordt gebruikt in een ATEX zone is de ATEX 114 richtlijn van toepassing.

Wat is Ex (ATEX Equipment)

Op apparatuur die gebruikt mag worden in ATEX zones vind je een Ex-logo terug. Vaak is deze apparatuur ook geel gekleud. Ex staat voor ATEX Equipment. Deze apparatuur is gecertificeerd voor gebruik in bepaalde ATEX zones. De apparatuur kan certificeert zijn één of meerdere zones. Laat je daarom altijd adviseren.