Veiligheid op de werkvloer: 8 tips voor veilig werken

In deze snel evoluerende arbeidscultuur is veiligheid op de werkvloer heel belangrijk geworden. Omdat werknemers veel tijd spenderen op de werkvloer, is het cruciaal dat zij zich in een veilige omgeving bevinden. Niet alleen is een veilige werkomgeving wettelijk verplicht, maar het bevordert ook een productieve en gezonde werkcultuur. In deze blog geven we 8 tips om veiligheid op de werkvloer te behouden. Lees verder en laat je informeren.

Veiligheid op de werkvloer: waar moet ik rekening mee houden?

Tip 1: Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

In een RI&E worden allereerst de specifieke risico’s binnen jouw werkomgeving geïdentificeerd. Dit kan variëren van fysieke gevaren zoals vallende objecten of gevaarlijke machines tot andere risico’s zoals ergonomische problemen. Na de identificatie wordt een plan van aanpak opgemaakt om deze risico’s te beheersen.

Tip 2: Een preventiemedewerker geeft duidelijke instructies

Een preventiemedewerker speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van veiligheid op de werkvloer door het verstrekken van richtlijnen, procedures en training aan werknemers. Werknemers worden zich bewust van mogelijke risico’s en, nog belangrijker, wat ze kunnen doen om deze te voorkomen.

Tip 3: Controleer elke werkplek

Magazijnwerk

Door regelmatig werkplekinspecties uit te voeren, kunnen potentiële gevaren vroegtijdig worden geïdentificeerd en aangepakt voordat ze tot ongelukken leiden. Tijdens deze inspecties worden aspecten zoals de staat van apparatuur en gereedschappen, de werkomgeving en de naleving van veiligheidsvoorschriften gecontroleerd.

Denk ook aan alleenwerkers binnen jouw bedrijf: zij hebben niemand in de directe omgeving om op terug te vallen bij een crisissituatie. Zorg er dus voor dat zij beschikken over een noodknop die ze kunnen raadplegen wanneer zich een noodsituatie voordoet.

Tip 4: Real-time monitoring van veiligheid

Door middel van geavanceerde technologieën zoals het mobiele BHV oproepsysteem van SOSvolaris, zorgen we ervoor dat BHV’ers direct kunnen worden opgeroepen in geval van nood. Het stelt je in staat om proactief te reageren op potentiële risico’s en een veilige werkomgeving te waarborgen voor alle medewerkers.

Tip 5: Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Eén van de meest effectieve manieren om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen, is het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Deze middelen zijn ontworpen om werknemers te beschermen tegen verschillende risico’s en gevaren die ze kunnen tegenkomen tijdens hun werkzaamheden. Denk aan veiligheidshelmen, gehoorbescherming of veiligheidsschoenen.

Tip 6: Houd rekening met werken in warmte

Extra aandacht besteden aan je werknemers bij extreme hitte is erg belangrijk. Bij het werken in uitzonderlijk warme omstandigheden, wordt een hitteplan opgesteld. Een hitteplan bevat onder andere:

  • Aandacht aan hydratatie: plaats voldoende drinkwater op strategische locaties op de werkplek en moedig werknemers aan om regelmatig te hydrateren.
  • Het inlassen van extra pauzes: implementeer regelmatig pauzes in koele of schaduwrijke gebieden, vooral tijdens de heetste delen van de dag.
  • Aanpassing van het werkrooster: overweeg om werkroosters aan te passen, zodat werknemers minder intensieve taken uitvoeren tijdens de warmste uren van de dag.
  • Beschermende uitrusting: denk aan lichte kleding die bescherming biedt tegen de zon. Voorzie ook zonnebrandcrème.

Tip 7: Beperk werkdruk

Het beheren van werkdruk is van essentieel belang voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van werknemers. Een te hoge werkdruk kan leiden tot stress, vermoeidheid en zelfs gezondheidsproblemen. Dat kan op zijn beurt de veiligheid op de werkvloer in gevaar brengen.

Tip 8: BHV

BHV staat voor bedrijfshulpverlening: een erg belangrijk onderdeel als het gaat om veiligheid op de werkvloer. BHV’ers zijn werknemers die opgeleid zijn om in noodsituaties hulp te verlenen. Het is van belang dat zij beschikken over de juiste uitrusting en middelen om hun taken uit te voeren. Denk aan EHBO-kits, brandblussers en communicatiemiddelen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat deze apparatuur gemakkelijk toegankelijk is. Bovendien is het raadzaam om een duidelijk protocol te hebben voor het oproepen en coördineren van BHV’ers in geval van een noodsituatie.

Gedragsregels op de werkvloer

Veiligheid op de werkvloer en een positieve werkcultuur beginnen ook met een aantal gedragsregels. Wij zetten er enkele op een rijtje:

  • Respectvolle communicatie: behandel collega’s, leidinggevenden en klanten altijd met respect. Vermijd kwetsende opmerkingen en luister met aandacht naar elkaar.
  • Samenwerking: elkaar helpen is de start van een succesvolle samenwerking. Communiceer openlijk en deel kennis en ideeën om gezamenlijke doelen te bereiken.
  • Conflictbeheersing: los conflicten op, op een respectvolle manier. Luister naar elkaar om tot een oplossing te komen.

Betrek al je werknemers actief zodat er een cultuur ontstaat in de organisatie waarin er proactief melding wordt gemaakt van veiligheidsproblemen én waarin respect tegenover elkaar altijd centraal staat.

Bij SOSvolaris bieden wij geavanceerde mobiele BHV-oproepsystemen aan. Ontdek hoe ons innovatieve systeem real-time inzicht geeft in de aanwezigheid van bedrijfshulpverleners. BHV’ers kunnen direct opgeroepen worden via een personenalarm of de SOSvolaris alarmeringsapp. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om zelf noodsituaties te initiëren en alarmmeldingen te ontvangen van verschillende bronnen. Zo ben je altijd optimaal voorbereid op calamiteiten, wat de veiligheid en gemoedsrust op de werkvloer aanzienlijk versterkt.

Neem contact met ons op voor een passend advies.