Nieuws

ESPA koppeling met brandcentrale, BHV-app en pagers

Een brandmeldcentrale wordt gebruikt om brandmeldingen te detecteren en te verwerken. Het detecteert brandmeldingen via brandmelders en andere detectieapparatuur zoals rookmelders die zijn aangesloten op het systeem. Bij bijvoorbeeld een brand, stuurt de brandmeldcentrale een alarm naar de brandweer of andere nooddiensten en kan het ook automatisch de verlichting en ventilatie in een gebouw uitschakelen om de verspreiding van brand te voorkomen. In de meeste gevallen moet je naar het brandpaneel voor meer informatie. Wat is de melding en waar komt de melding vandaan? Wat is het verschil tussen een brandmeldcentrale (BMC) en een brand ontruimingsinstallatie (BMI)? Een brandmeldcentrale is een apparaat of systeem dat detecteert of er brand is in een gebouw. Het geeft vervolgens een alarm om de […]

Lees verder

Alarmknop tegen agressie aan de balie van de apotheek

Bijna iedere zorgverlener komt wel eens in aanraking agressieve patiënten. Patiënten aan de balie bij de apotheek spannen echter de kroon. Maar liefst driekwart van de apothekersassistenten heeft dagelijks een gefrustreerde klant aan de balie. Ruim 40% krijgt wekelijks te maken met fysieke en verbale agressie. Het gaat hier niet om een uitzondering, maar dit speelt bij elke apotheek in Nederland volgens voorzitter Aris Prins van de apothekersorganisatie KNMP. Dankzij de alarmknop tegen agressie aan de balie van de apotheek sta je er niet alleen voor. Dit zorgt voor een veilig gevoel en werkt de-escalerend. Apotheker heeft de hoofdoorzaak van de agressie niet zelf in de hand Frustratie en onbegrip onder patiënten is wat leidt tot de verbale en fysieke […]

Lees verder

Mobiel man down systeem, onmisbaar als je alleen werkt

Met een mobiel man down systeem kun je automatisch alarmeren bij een val, ligpositie of bij geen beweging. Een man down systeem wordt vaak gebruikt door professionals die alleenwerken zoals storingsdienstmonteurs, productiemedewerkers, beveiligers en medewerkers van de technische dienst. Hoe werkt man down detectie? Een man down systeem is een mobiel kastje dat je op het lijf draagt. Je kunt het apparaat om de nek, pols of broekriem dragen. Onze noodknoppen en alleenwerkersalarmen kunnen bij een val, geen beweging of bij kanteling automatisch alarmeren. De man down detectie werk als volgt: Je valt, beweegt enige tijd niet of ligt (kanteling) Het apparaat detecteert man down en geeft een vooralarm Dit vooralarm duurt bijvoorbeeld 20 seconden, tijdens dit vooralarm kun je […]

Lees verder

Alleenwerk in een laboratorium

Een laboratorium is een ruimte die gebouwd is voor onderzoek. In in laboratorium wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar chemische of biologische stoffen. Er zijn vele verschillende soort laboratoria zoals wetenschappelijke, klinisch-chemische en onderzoekslaboratoria. Ieder type loboratorium, werkzaamheden en stoffen of materialen waarmee wordt gewerkt, brengen risico’s met zich mee. Om risico’s te verkleinen worden maatregelen getroffen zoals: periodieke training over gebruikte stoffen,  ruimtelijke ventilatie, gebruik van zuurkasten, persoonlijke beschermingsmiddelen etc.. Naast de risico’s van het werken in het lab zijn er ook andere risico’s zoals alleenwerk. Hiervoor moeten ook maatregelen worden getroffen. Wanneer er alleen wordt gewerkt in een laboratorium dan is een noodknop, man down systeem of ander communicatie onmisbaar. Risico’s van het werken in laboratoria Risico’s van het […]

Lees verder

Wat is alleenwerkers alarmering en waarom zou je het gebruiken?

Wanneer je alleenwerkt is er niemand in de omgeving waarop je kunt terugvallen. Gebeurt er iets met je dan sta je er alleen voor. Alleenwerk komt vaker voor dan je denkt. Wanneer je buiten het zicht van anderen werkt, werk je namelijk al alleen. Ook wanneer je met een collega werkt en bloot bent gesteld aan dezelfde risico’s werk je volgens de wet alleen. Je mag alleenwerken. Alleenwerkers mogen alleen niet jonger zijn dan achttien jaar, medicijnen gebruiken of medische klachten hebben. Alleenwerk komt vaak voor in de industrie waarbij in ploegen wordt gewerkt of waarbij buiten het zicht van anderen wordt gewerkt. Ook in de zorg wordt vaak alleen gewerkt. Situaties waarin alleen wordt gewerkt, moeten worden benoemd in […]

Lees verder

Alarmopvolging voor overvalknoppen vanaf 1 juli alleen nog via een particuliere alarmcentrale

Vanaf 1 juli 2021 dienen alarmmeldingen die zijn gemaakt via een overvalknop (een elektronische alarmmelding) te worden geverifieerd door een alarmcentrale. De politie zal alleen op meldingen reageren met tussenkomst van een particuliere alarmcentrale (PAC). De politie wil hiermee zorgen voor een efficiëntere inzet van mensen en middelen. De politie rukt namelijk maandelijks honderden keren uit voor loze alarmmeldingen. Deze meldingen ontstaan vaak door een onjuist gebruik van overvalknoppen. Prio 1 voor geverifieerde alarmmeldingen Wanneer er sprake is een geverifieerd alarm, er is sprake van een daadwerkelijke overval. Dan wordt de Politiemeldkamer door de PAC geïnformeerd en rukt de politie uit onder prio 1. Wanneer het alarm niet geverifieerd kan worden, en er toch politie-inzet wordt gevraagd, dan daalt het […]

Lees verder

Storing alarmering voor de maakindustrie via de SOSvolaris gateway

Uitvallen van een productielijn kan grote gevolgen hebben. Gevolgen zoals productieverlies, derving, vertraging en soms zelfs (milieu) schade. Daarom is het belangrijk dat een storing zo snel mogelijk wordt opgemerkt. Snel kunnen reageren op een storing beperkt de gevolgen en zorgt voor meer veiligheid. Met de storing alarmering van SOSvolaris ben je zeker van een snelle melding van ieder type storing naar de juiste persoon. Storing alarmering van SOSvolaris heeft functionaliteiten zoals: Nauwkeurige logging van storingen; Real-time inzage van storingen in het SOSvolaris platform; Melden van technische alarmen naar smartphone; Ontvangen van storingsmeldingen op man down apparaten; Alarmeren naar dienstdoende storingsmonteur; Directe terugkoppeling door accepteren of weigeren van storing; Meer… Technische alarmen ontvangen via de SOSvolaris gateway Koppelen van machines, […]

Lees verder

Alleen werken bij waterschappen

Bij bepaalde waterschapstaken is alleen werken onvermijdelijk. Wanneer je alleen werkt, kun je niet terugvallen op een collega bij een calamiteit of ongeval. Alleenwerk brengt daarom risico’s met zich mee. In opdracht van het A&O-Fonds Waterschappen is de Arbocatalogus Alleen Werken opgesteld. Daarin staat hoe waterschappen en waterschapmedewerkers de risico’s van alleen werken in kaart kunnen brengen en beheersen. Uit inventarisatie blijkt dat alleen werken voorkomt bij vrijwel alle organisatiedelen van waterschappen. Alleenwerk is dus een belangrijk onderwerp. Onder alleen werken wordt verstaan: het verrichten van werkzaamheden buiten het zicht en gehoorafstand van anderen. In de Arbocatalogus wordt ook wel van geïsoleerde arbeid gesproken. Geen specifieke voorschriften voor alleen werken maar wel een zorgplicht Er zijn geen specifieke voorschriften ten […]

Lees verder

Noodknop voor TAPA TSR 2020

Als marktleider van personenalarmering voor professionals heeft SOSvolaris nu de panic button voor TAPA TSR 2020. Deze noodknoppen voldoen volledig aan de TAPA TSR 2020 eisen en bieden veel voordelen. Dankzij het SOSvolaris platform kun je als logistiek dienstverlener de veiligheid aantonen en garanderen. Alle belangrijke functionaliteiten van een TAPA panic button in één totaaloplossing, zoals: 24/7 communicatie via managed multi netwerk; Track & trace met instelbaar interval; Tweeweg spraakverbinding; Aansluiting op (internationale) meldkamer; Noodknop / panic button; Volledige controle en configuratie ‘over the air’; Communicatie via data (3G, 4G, 5G) en SMS/GPRS (GSM); Nog veel meer… Daarnaast is de noodknop voor TAPA TSR 2020 ideaal als communicatiemiddel tussen de chauffeur en dispatching. Tracking technologie van de noodknop voor TAPA […]

Lees verder
Hoeveel BHV'ers moeten aanwezig zijn?

Hoeveel BHV’ers moeten aanwezig zijn?

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Dit is minder concreet dan dat het was vóór 1 januari 2007. Toen was het namelijk verplicht om per 50 personen één BHV’er beschikbaar te hebben. Sindsdien is het aantal BHV’ers niet meer wettelijk vastgelegd. Nu moet je rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het bedrijf en de werkzaamheden horen. Kortom: een doeltreffende BHV organisatie is maatwerk. In dit artikel staan we stil bij maatgevende factoren voor het bepalen van de hoeveelheid BHV’ers die aanwezig moeten zijn. De hoeveelheid BHV’ers is berekend op aantal aanwezigen Wanneer je de verplichte hoeveelheid BHV’ers gaat berekenen, dan […]

Lees verder