SOS alarm: meld noodsituaties bij de noodcentrale

In een noodsituatie wil je zo snel mogelijk hulp ter plaatse hebben. Met één druk op het SOS alarm of een melding in de SOSvolaris alameringsapp kun de drager van de SOS knop de noodcentrale direct inschakelen. Ook kan SOS alarmering automatisch gebeuren wanneer de drager niet meer in de mogelijkheid is om zelf alarm te slaan. Het is mogelijk deze alarmopvolging zelf te doen, door de eigen noodcentrale, een bedrijfshulpverlener of een bewaker in te schakelen. SOS alarmering kan ook worden opgevolgd door een particuliere alarmcentrale (PAC), welke vaak 24/7 bereikbaar is en toegang heeft tot alle relevante informatie over de alarmmelding. Een particuliere alarmcentrale doet dan de volledige alarmopvolging en kan 24 uur per dag toezicht houden.

Wat is een SOS alarm?

SOS is de naam voor het internationale noodsignaal voor draadloze communicatie. Met onze noodknoppen kan de gebruiker een SOS alarm handmatig, door op de knop op het draagbare SOS alarm te drukken, of automatisch, door bijvoorbeeld de valdetectie-functie in werking zetten. Op de draagbare noodknop verschijnt bij het SOS alarm een bevestiging van de noodmelding op het display, zodat de gebruiker weet dat er hulp onderweg is. SOS alarmering wordt gebruikt in veel diverse sectoren, bijvoorbeeld voor alleenwerkers, bedrijfshulpverleners of professionals die te maken kunnen krijgen met agressie. Voor deze laatste groep is het een veilig gevoel te weten dat er bij dreiging, agressie of geweld snel een SOS alarm geslagen kan worden, zodat zij onbezorgd hun werk kunnen uitvoeren.

De werking van een SOS alarm

Wanneer het SOS alarm geactiveerd wordt, door deze twee seconden ingedrukt te houden, wordt het alarm in werking gezet. Alarm slaan kan ook met onze eigen SOS alarm app: de SOSvolaris alarmapp. Hiermee kun je gewoon met je eigen smartphone een SOS alarm activeren en zo werkt je smartphone eigenlijk hetzelfde als een personenalarm. De noodmelding komt vervolgens terecht bij een bedrijfshulpverlener, alarmcentrale of andere hulpdienst, afhankelijk van wat je hebt ingesteld. Standaard koppelingen met verschilende alarmcentrales kunnen worden ingesteld. Ook is het mogelijk een eigen alarmcentrale aan te sluiten (PAC). De noodcentrale kan alle benodigde informatie van het SOS alarm inzien, zoals de locatie van de melder, het type noodmelding en het opvolgingsprotocol. Er kan ook een directe spreek-luisterverbinding opgezet worden om direct te kunnen communiceren.

De belangrijkste functies van een SOS alarm

Onze SOS alarmknoppen beschikken over belangrijke functies voor elke noodsituatie. Naast handmatig alarmslaan, is het ook mogelijk dat er automatisch alarmgeslagen wordt wanneer de drager zelf, om welke reden dan ook, niet meer in staat is om dit te doen. Er kunnen daarnaast verschillende scenario’s worden ingesteld via het veiligheidsplatform. Zo kun je zelf bepalen wat het opvolgprotocol is bij een bepaalde alarmmelding. Wil je een ander systeem koppelen, zoals de brandmeldcentrale? Ook dat kan via het veiligheidsplatform, zodat je bij brand automatisch een melding kunt uitsturen naar alle dragers van een SOS alarm binnen je bedrijf. Bij een SOS alarm is communicatie een belangrijke factor om snel duidelijkheid te krijgen. Daarom kun je bij een SOS alarm met onze noodknoppen een directe spreek-luisterverbinding opzetten.

Valdetectie en GPS

Als de gebruiker, om welke reden dan ook, zelf niet meer in staat is om zelf alarm te slaan met de SOS knop, hebben onze knoppen ook de automatische alarmfunctie. Deze man down of timer functie geeft een SOS alarm wanneer er een bepaalde impact (valversnelling) plaatsvindt of wanneer er een bepaalde tijd niet wordt bewogen. Dankzij de GPS/GNSS of via beacons in onze noodalarmering, kunnen personen die de noodknop op zak hebben gauw getraceerd worden bij een automatisch SOS alarm. Zo kan de dichtstbijzijnde hulpverlener gealarmeerd worden om direct ter plaatse te zijn. Deze locatiebepaling via GPS kunnen voor buiten goed worden gebruikt. Dankzij een beschikbare SRD chip in de noodknop kunnen dragers ook binnen gelokaliseerd worden, inclusief de verdieping of zone in het pand.

Instelbare scenario’s

Met onze geavanceerde scenariobouwer in het SOSvolaris veiligheidsplatform, kun je zelf bepalen wat er moet gebeuren bij een SOS alarm. Moet er direct een noodcentrale worden ingeschakeld? Of wil je enkel een pushbericht sturen naar alle BHV’ers om bijvoorbeeld een ontruiming te starten bij een noodalarm? Een scenario kan ook zo worden ingesteld, dat er een SOS alarm geactiveerd wordt wanneer iemand een geofence (bepaald gebied) betreedt. Bedrijfshulpverleners kunnen dan bijvoorbeeld een sms-bericht ontvangen met de locatie bij het alarm. Maak verschillende teams aan in de scenariobouwer, zodat je bepaalde alarmmeldingen naar de juiste groep kunt sturen. Deze sms-berichten of mails kun je zelf maken, specifiek voor elk scenario. Hier kun je alle scenario’s en mogelijkheden bekijken.

Direct contact met de alarmcentrale

Het is fijn dat het mogelijk is verschillende groepen met collega’s of bedrijfshulpverleners te kunnen maken die een bericht krijgen bij een bepaald SOS alarm, maar bij hoge nood wil je direct de alarmcentrale op de hoogte stellen. Een particuliere alarmcentrale (PAC) is 24/7 bereikbaar. We bieden standaard koppelingen met verschillende alarmcentrales aan, maar je kunt natuurlijk ook je eigen alarmcentrale aansluiten. Hierbij kun je natuurlijk je eigen type SOS alarmering instellen en de opvolgingsprotocollen die hierbij horen. Bij prioriteit 1 meldingen, bijvoorbeeld bij een overval, kan de PAC de het SOS alarm direct doorzetten naar de politie of andere benodigde hulpdienst.

SOS alarmering voor iedere sector

SOS alarmering kan in vele sectoren zorgen voor een veilig gevoel en snellere hulp bij een SOS alarm. Met name alleenwerkers, bedrijfshulpverleners en personen die te maken kunnen krijgen met agressie, dreiging of geweld kan een noodknop of SOS alarm app een voordeel zijn tijdens het werk. Agressie, dreiging of geweld kan in vele sectoren voorkomen, bijvoorbeeld in de schoonmaak, beveiliging of zelfs bij gemeentes en overheden. Met onze speciale discrete alarmknoppen, hoeft de knop niet zichtbaar te zijn voor de buitenwereld (bijvoorbeeld vermomd als ID-badge), maar kan dit voor de drager wel een veilig gevoel opleveren.  In de bouw, waar vaak alleen gewerkt wordt, levert het een veilig gevoel op wanneer de drager weet dat er snel hulp ter plaatse is bij een automatische alarmmelding.