Veilig werken in ploegendienst

De economie draait weer op volle toeren. Steeds meer bedrijven zijn langer open en met de 24-uureconomie wordt in met name productiebedrijven steeds vaker in ploegen gewerkt. Ploegendienst is onontkoombaar maar hoe ga je om met de veiligheid van jouw collega’s? Je hebt misschien wel te maken met alleenwerkers, een uitgestrekte en onoverzichtelijke productievloer, veel omgevingsgeluid en onderbezetting. De uitdagingen zijn nog groter wanneer je als bijvoorbeeld monteur ’s nachts alleen buiten de deur werkt.

Bijna 878,000 Nederlanders in ploegendienst met een vergrote kans op een arbeidsongeval

In 2016 werkten bijna 878.000 mensen in Nederland in ploegendienst. Ploegendiensten komen in verschillende vormen voor, waarbij de twee-, drie- en vijfploegendiensten het meest in de praktijk voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat werknemers die regelmatig buiten kantoortijden werken en met name in de ploegendienst, relatief vaak een arbeidsongeval hebben. Zo had één op de acht werknemers die in 2013 regelmatig in een ploegendienst werkten een arbeidsongeval. Een voornaamste oorzaak hiervan was dat zij in ploegendienst werkten. Ploegendiensten hebben namelijk nadelige effecten op het lichamelijk en geestelijk welzijn. Je kunt onder meer last krijgen van concentratieverlies, slaapgebrek en hoofdpijn. Dit kan weer op zijn beurt leiden tot gevaarlijke situaties en arbeidsongevallen. Neem daarom maatregelen om de negatieve effecten van ploegendienst zoveel mogelijk tegen te gaan.

Zorg voor een optimaal ploegenschema en houd rekening met de Arbeidstijdenwet

Uit onderzoek blijkt dat rotatie van diensten die met de klok mee gaan (dag-, avond- en ochtenddienst), het lichaam beter helpen om te herstellen, dan een rotatie van diensten die tegen de klok ingaan (dag-, ochtend- en avonddienst). Om de twee of drie dagen roteren naar een volgende dienst, werkt beter dan bijvoorbeeld pas na een week roteren.

Houd bij het maken van een ploegenschema rekening met de Arbeidstijdenwet:

  • Werknemers van 18 jaar en ouder mogen maximaal 12 uur per dienst en maximaal 60 uur per week werken. Per 16 weken mag er gemiddeld niet meer dan 48 uur gewerkt worden.
  • Bij een drie-ploegenrooster (met nachtploeg) is de arbeidstijd per nacht maximaal 10 uur.
  • Bij een drie-ploegendienst met meer dan 16 nachtdiensten in een periode van 16 weken geldt de maximale arbeidstijd van 40 uur per week. De periode van 16 weken is een voortschrijdende periode. Per 16 weken mag een werknemer maximaal 36 nachtdiensten draaien, tenzij hierover collectief andere afspraken zijn gemaakt.
  • De werkgever moet in de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) aandacht besteden aan de risico’s van het werken in ploegendienst.

Bron: https://www.arboplatform.nl

 

Zorg voor een goede werkomgeving en informeer medewerkers over gevolgen van het werken in ploegen

Informeer medewerkers over de mogelijke negatieve gevolgen van het werken in ploegendiensten en geeft ze handvatten om veilig de dienst door te komen. Doordat zij geïnformeerd zijn over de gevolgen, kunnen ze bewust bepaalde keuzes maken die ervoor zorgen dat ze veilig en gezond in ploegendiensten kunnen werken. Zorg ook voor een fijne werkplek met sterk kunstmatig licht en voldoende frisse lucht.

 

Slimme alarmoplossingen voor medewerkers die werken in ploegen of storingsdienst

Een onderbezette en uitgestrekte werkvloer of het werken in de nacht buiten de deur brengen extra veiligheidsrisico’s met zich mee. Kies je voor sociale controle en laat je iemand ieder uur inbellen of kies je voor een slimme oplossing die direct hulp inschakelt bij een calamiteit.

Storingsdienstmonteurs: veilig een piketdienst of consignatiedienst draaien
Als storingsdienstmonteur werk je vaak alleen en buiten kantooruren op wisselende locaties. Het is belangrijk dat je weet wat je moet doen bij een noodgeval. Een goede training en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zijn daarom van belang. Wij kunnen je helpen om het veiligheidsgevoel te vergroten en dat er in het geval van een calamiteit snel en adequaat worden opgetreden. Hiermee worden veiligheidsrisico’s beperkt en creëer je grip op de veiligheid van jouw collega’s. Meer weten, neem dan contact met ons op.

Productiemedewerkers: veilig werken in een ploegendienst
Als productiemedewerker werk je in de nachten vaak alleen. Collega’s werken uit het zicht en de uitgestrekte werkvloer met luide machines maken het lastig om te communiceren. Veel bedrijven kiezen voor periodieke sociale controle. Echter wat doe je als het mis gaat. Jouw collega komt je pas over een uur zoeken. Wij kunnen je helpen om direct in geval van nood hulp in te schakelen. Zo kunnen wij collega’s alarmeren en direct een scenario opstarten. Hulp wordt direct ingeschakeld en er hoeft geen periodieke sociale controle meer plaats te vinden. Meer weten over onze slimme alarmering, neem dan contact met ons op.