Alleen werken bij waterschappen

Bij bepaalde waterschapstaken is alleen werken onvermijdelijk. Wanneer je alleen werkt, kun je niet terugvallen op een collega bij een calamiteit of ongeval. Alleenwerk brengt daarom risico’s met zich mee. In opdracht van het A&O-Fonds Waterschappen is de Arbocatalogus Alleen Werken opgesteld. Daarin staat hoe waterschappen en waterschapmedewerkers de risico’s van alleen werken in kaart kunnen brengen en beheersen. Uit inventarisatie blijkt dat alleen werken voorkomt bij vrijwel alle organisatiedelen van waterschappen. Alleenwerk is dus een belangrijk onderwerp. Onder alleen werken wordt verstaan: het verrichten van werkzaamheden buiten het zicht en gehoorafstand van anderen. In de Arbocatalogus wordt ook wel van geïsoleerde arbeid gesproken.

Geen specifieke voorschriften voor alleen werken maar wel een zorgplicht

Er zijn geen specifieke voorschriften ten aanzien van alleen werken. Wel is de zorgplicht van de werkgever beschreven in artikel 3 lid 1 van de arbowet en artikel 4.1b van het arbobesluit. Een werkgever heeft de zorgplicht te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.  Daarnaast zijn in wet- en regelgeving werkzaamheden en omstandigheden opgenomen waarbij onder toezicht moet worden gewerkt en alleen werken dus niet is toegestaan:

 • Wanneer medewerkers jonger dan 18 jaar zijn, dan moet er altijd onder toezicht worden werken.
 • Bij duik- en caissonarbeid. Uit een inventarisatie blijkt dat deze werkzaamheden wel plaatsvinden bij het waterschap maar dat dit veelal wordt uitbesteed aan derden.

Voorbeelden van risico’s van alleen werken bij waterschappen

De Arbocatalogus Alleen Werken geeft aan hoe waterschappen en waterschapmedewerkers de risico’s van alleen werken in kaart kunnen brengen en vervolgens beheersen. In de arbocatalogus staan verschillende mogelijk risico’s van (alleen) werken bij waterschappen vermeld:

 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • Verdrinking
 • Publieksagressie
 • Agressie van dieren
 • Extreme klimatologische omstandigheden
 • Machineveiligheid
 • Struikelen, uitglijden en vallen
 • Verkeersongeval / aanrijdgevaar
 • Knellen, pletten en snijden
 • Oververmoeidheid bij het werken buiten reguliere werktijden

Werkgevers dienen alle risico’s van onder andere alleen werken in kaart te brengen. Je kijkt hierbij naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee medewerkers aan dit gevaar worden blootgesteld. Naast de evaluatie stel je ook een plan van aanpak op. De arbocatalogus helpt je hierbij.

Persoonsalarmering, een onmisbaar en noodzakelijk communicatiemiddel voor alleenwerk bij de waterschappen

Persoonsalarmering of personenalarmen zijn een onmisbaar en noodzakelijk communicatiemiddel wanneer er alleen wordt gewerkt. Personenalarmen zijn er in verschillende uitvoering met o.a. een noodknop, GPS/GNSS, man down detectie, timer functie en ATEX certificering voor gebruik in ATEX zones. Bij een calamiteit kan de drager van het personenalarm alarmeren via de noodknop, man down of timer functie. Vervolgens wordt de juiste hulp ingeschakeld zoals een collega of alarmcentrale. Smartphone zijn vaak minder geschikt. Deze zijn minder robuust en betrouwbaar en het is niet met zekerheid te zeggen of deze bereik hebben in buitengebieden. Daarnaast mist een smartphone vaak functionaliteiten die een personenalarm wel heeft, denk hierbij aan een man down functie.

SOSvolaris ontwikkelt en levert sinds 2014 persoonsalarmering voor professionals die alleen werken. Het doel: onbezorgd alleen werken. Om veilig alleen te kunnen werken bij de waterschappen is een integrale aanpak nodig. Dat houdt in dat er rekening moet worden gehouden met alle schakels in de veiligheidsketen. Persoonsalarmering bekleedt een belangrijk onderdeel in deze keten. In eerste instantie is voorkomen van gevaar of een ongeval belangrijk. In praktijk is dit echter niet altijd te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan agressie. Publieksagressie is niet zonder reden deel 1 van de Arbocatalogus Alleen Werken.

Discreet alarmeren bij agressie

Sommige beroepen kunnen te maken krijgen met agressie, agressie door dieren of publieksagressie. Bij agressie wil je discreet hulp in kunnen schakelen. Via de persoonsalarmering van SOSvolaris kun je discreet alarmeren. De alarmmelding wordt vervolgens naar een collega’s, meldkamer of één van onze particuliere alarmcentrales gestuurd. De alarmopvolger ziet waar er alarm is geslagen en kan discreet inluisteren. Onze particuliere alarmcentrales kunnen naast achterwachten ook direct hulpdiensten inschakelen.

Automatisch alarmeren via de man down functie

Je bent niet altijd in staat om zelf alarm te slaan. Bij bijvoorbeeld struikelen, uitglijden en vallen kan je het bewustzijn verliezen. SOSvolaris heeft daarom persoonsalarmering met man down detectie. Er zijn verschillende manieren om man down te detecteren. Afhankelijk van de werkzaamheden kan het daarom slim zijn om juist voor de ene of de andere methode te kiezen. De meest voorkomende methoden zijn:

 • Bewegingsdetectie
 • Kanteldetectie
 • Valdetectie
 • Impact detectie

Ook bij het maken van een automatisch man down alarm wordt de alarmmelding naar een collega’s, meldkamer of één van onze particuliere alarmcentrales gestuurd.

Timer functie voor in ruimtes zonder bereik

De persoonsalarmering van SOSvolaris werkt en communiceert met een multi netwerk simkaart. Deze simkaart maakt gebruik van alle beschikbare providers in Europa. Bij slecht bereik of een storing zoekt het personenalarm naar een andere provider. Met deze simkaart ben je verzekerd van de best mogelijk mobiele dekking in Europa. Toch kan het gebeuren dat er geen mobiel bereik is, bijvoorbeeld in een ondergrondse machine kamer.

Wanneer er geen bereik is dan geeft het personenalarm dit aan. Je kunt vervolgens de timer buiten deze ruimte activeren op het apparaat. De timer wordt gestart op het apparaat en het SOSvolaris platform. In de laatste minuut van de timer geeft het apparaat een melding dat je de timer moet herstarten of stoppen. Wordt dit niet gedaan dan zal er (bij geen bereik) alarm worden geslagen door het SOSvolaris platform. De alarmmelding wordt vervolgens gewoon verstuurd alleen is een spreek-luisterverbinding dan niet mogelijk.

Vertrouw op een beproefde oplossing en jarenlange expertise en ervaring

Persoonsalarmering is in zekere zin maatwerk. Afhankelijk van iemands werkzaamheden en werkomgeving selecteer je het juiste personenalarm. Ook de alarmopvolging en het protocol kan per persoon verschillen. Belangrijk is dat de alarmopvolging snel en adequaat is. Binnen de waterschappen zijn er verscheidende beroepen zoals muskusrattenvanger, zuiveringstechnicus, hydroloog en gemaalbeheerder. Ieder geroep en gebruiker heeft specifieke wensen en behoeftes. De persoonsalamering van SOSvolaris wordt in verschillende sectoren toegepast. Sectoren die veel overeenkomsten vertonen met de verschillende organisatiedelen en beroepen van de waterschappen. Laat je vrijblijvend informeren voor de juiste persoonsalarmering en alarmopvolging.