Alleen werken en veiligheid, wat zijn de wettelijk verplichtingen

Wanneer je alleen werkt, kun je niet terugvallen op collega’s. Dat brengt extra veiligheidsrisico’s mee. In sommige situaties is alleen werken onvermijdelijk. Daarnaast kan het voorkomen dat je buiten de deur werkt en buiten kantooruren. Wat doe je dan bij een ongeval of noodsituatie?

Mag je alleen werken of is dit verboden? Je mag alleen werken. Voor het alleen werken bestaat er alleen voor caissonwerkers en duikers specifieke regelgeving. Voor jongeren onder de achttien jaar geldt dat zij helemaal niet zonder toezicht alleen mogen werken. Ook mogen werknemers met een bepaalde ziekte of die medicijnen gebruiken mogen niet alleen werken. Hoewel de Arbowet verder geen specifieke eisen stelt aan alleen werken, zijn werknemers verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt dus ook voor medewerkers die alleen werken buiten de deur en/of buiten kantooruren. Zorg er daarom voor dat risico’s zijn beperkt en dat een medewerker, wanneer nodig, direct hulp kan inschakelen via bijvoorbeeld en man down systeem of noodknop.

Risico’s in kaart brengen en beperken

Situaties waarin alleen wordt gewerkt, moeten worden benoemd in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Werkgevers moeten in kaart brengen wie er alleen werken, waar en wanneer. Daarnaast moet de werkgever nagaan welke maatregelen en voorzieningen er nodig zijn om de risico’s van alleen werken te beperken. Er moet ook worden gekeken naar werknemers die bijvoorbeeld werken in een besloten ruimte of kooiladder en medewerkers die te maken kunnen krijgen met agressieve personen of die werken met gevaarlijke stoffen of perslucht.

Werkgevers kunnen verschillende maatregelen treffen om het voor alleen-werkenden veiliger te maken:

  • Zorg dat de medewerker zich snel en makkelijk kan beschermen tegen ongewenst of agressief bezoek of indringers, bijvoorbeeld door de toegang te blokkeren.
  • Zorg dat een werknemer in geval van nood duidelijk hoorbaar alarm kan slaan.
  • Verstrek goed werkende communicatieapparatuur, zoals een (mobiele) telefoon of portofoon, met daarbij goede instructies.

Veilig werken in ploegendiensten

Rond de 650.000 werknemers werken regelmatig ’s nachts. In 2016 werkten bijna 878.000 mensen in Nederland in ploegendienst. Met name in de (maak) industrie wordt in de nacht in ploegendiensten gewerkt.

Uit onderzoek blijkt dat werknemers die regelmatig buiten kantoortijden werken en met name in de ploegendienst, relatief vaak een arbeidsongeval hebben. Zo had één op de acht werknemers die in 2013 regelmatig in een ploegendienst werkten een arbeidsongeval.

Omdat de personeelsbezetting tijdens de nacht vaak lager is, staan medewerkers er vaker alleen voor en wordt er “alleen gewerkt”. Er is geen collega in de directe omgeving waarop  medewerkers kunnen terugvallen. Sommige bedrijven kiezen er daarom voor om medewerkers bij elkaar te zetten. Andere bedrijven kiezen voor man down alarmering zodat er bij nood direct een collega kan worden opgeroepen.

Veilig werken in storing- of piketdienst

Medewerkers die werken in storingsdiensten of een piketdienst draaien gaan vaak alleen van opdracht naar opdracht. Afhankelijk van de branche en werkzaamheden kunnen zij te maken krijgen met risico’s zoals een ongeval of met agressie. Het is niet altijd mogelijk om twee medewerkers op de klus af te sturen. Sommige bedrijven kiezen daarom voor man down alarmering die is gekoppeld aan een 24/7 alarmcentrale. De centralist is 24/7 bereikbaar en kan hulp inschakelen zoals een achterwacht of 112.

Veilig alleen werken in de zorg

In de zorgsector en sociale sector is alleenwerk heel gebruikelijk. Toch zijn er risico’s waar werkgevers rekening mee moeten houden. Agressie is een steeds groter wordend probleem. Het is belangrijk dat medewerkers voorbereid zijn, weten hoe zij met agressie moeten omgaan en dat zij tijdig hulp kunnen inschakelen. Veel werkgevers kiezen ervoor om hun medewerkers met regelmaat te trainen zodat zij weten hoe om te gaan met agressie. Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om medewerkers uit te rusten met een mobiele noodknop zodat zij bij nood hulp kunnen inschakelen.

Effectief oproepen en alarmeren via een mobiele noodknop of man down alarm

Een noodknop of man down alarm is onmisbaar wanneer er alleen wordt gewerkt. Mocht een medewerker die alleen werkt zich niet goed voelen of in een gevaarlijke situatie terecht komen, dan wil je dat hij of zij (automatisch) alarm kan slaan. Wij leveren alarmoplossingen waarmee mensen die alleen werken eenvoudig kunnen alarmeren. Door middel van valdetectie en inactiefmeldingen kan het apparaat ook automatisch alarmeren. Voor professionele 24/7 alarmopvolging kunnen de apparaten worden gekoppeld aan onze alarmcentrale.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op of lees onze blogpost over alleenwerkersbeveiliging.