Agressie op de werkvloer, het komt steeds vaker voor, hoe ga je ermee om?

Bijna een kwart van de werknemers (ruim 1,6 miljoen) heeft te maken met agressie en geweld op het werk. Ongeveer 200.000 werknemers krijgt geregeld te maken met agressie of geweld. Het AD meldde eerder deze maand (maart 2019) een toename in geweld bij huisartsassistenten. Ook wij merken een forse toename door de toenemende vraag naar mobiele noodknoppen voor onder andere ambulante zorgverleners en ambtenaren met een publieke functie.

De overheid belooft harder op te treden. Zo maakte minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming) bekend dat rechters straks geen taakstraffen meer mogen opleggen aan daders die geweld hebben gebruikt tegen hulpverleners en politieagenten. Zij moeten in alle gevallen de cel in, minstens één dag.

De cijfers laten zien dat met name werknemers van zorgorganisaties en woningcorporaties te maken krijgen met agressie.

Branche Percentage werknemers dat te maken krijgt met agressie
Gezondheidszorg 45%
Onroerend goed 36%
Detailhandel 32%
Onderwijs 28%
Horeca 27%
Dienstverlening 27%
Recreatie 27%
Openbaar bestuur 26%
Vervoer 22%
Telecommunicatie 21%

 

Als werkgever ben je verplicht om werknemers te beschermen tegen geweld

Werkgevers zijn verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen agressie op de werkvloer. Dit geldt zowel voor agressie door collega’s (intern) als door klanten, cliënten of gasten (extern). De Inspectie SZW heeft een flyer ontwikkeld voor werkgevers met maatregelen voor een aanpak van agressie en geweld. Je kunt de flyer hier downloaden. De flyer dient als checklist en bevat de volgende punten:

 • Zijn de risico’s op het gebied van agressie en geweld in kaart gebracht?
 • Is er een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren?
 • Krijgen de medewerkers voorlichting, instructie en training over agressie en geweld?
 • Heeft de organisatie een protocol voor agressie en geweld?
 • Zijn er huisregels opgesteld waaraan bezoekers en cliënten zich moeten houden?
 • Zijn er afdoende organisatorische en personele maatregelen getroffen?
 • Zijn er voldoende voorzieningen getroffen om agressie en geweld tegen te gaan?
 • Is er een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure?
 • Is er een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident?
 • Is er een regeling gericht op het aanpakken van de dader of daders?
 • Worden het beleid en de maatregelen tegen agressie en geweld periodiek geëvalueerd?

Je kunt ook de zelfinspectie doen om zelf te beoordelen of je voldoende doet tegen agressie en of het beleid voldoet aan de wettelijke eisen. Je kunt de zelfinspectie doen op de website van Zelfinspectie.nl.

Training en een goed werkend alarmsysteem zijn onmisbaar

Speciale trainingen over hoe om te gaan met agressie kunnen medewerkers helpen een situatie beter in te schatten. Daarnaast leert het ze hoe zij een dreiging kunnen voorkomen of de gevolgen ervan kunnen beperken. Mocht er zich toch een dreigende situatie voordoen dan wil je uiteraard direct de juiste hulp inschakelen. Alarmsystemen zijn dan ook onmisbaar, vooral als je alleen werkt als ambulante zorgverlener, klantmanager of buschauffeur.

Discrete mobiele noodknop
Wij hebben verschillende noodknoppen in het assortiment die bijvoorbeeld discreet kunnen worden gedragen als ID badge. Deze worden vaak toegepast voor medewerkers die huisbezoeken doen. Zij kunnen discreet alarm slaan door de noodknop op de achterkant in te drukken. Vervolgens wordt het vooraf ingestelde noodscenario opgestart.

Interne alarmopvolging voor balies en spreekkamers
Het apparaat kan bellen naar een intern noodnummer of een noodscenario opstarten. Je kunt hierbij denken aan een sms-bericht of spraakbericht dat naar een groep medewerkers wordt gestuurd zoals een interventieteam. Het bericht bevat de naam, type alarm en de locatie: “SOS melding Peter spreekkamer 1”. Daarnaast is het mogelijk om de alarmering te integreren in bestaande (BHV) oproepsystemen.

24/7 alarmopvolging voor ambulante zorgverleners
Het apparaat kan ook worden gekoppeld aan een 24/7 alarmcentrale. De centralist ziet dankzij de locatiebepaling waar de drager is en welke protocol hij of zij moet volgen. De centralist kan meeluisteren om de situatie in te schatten en afhankelijk van het protocol terug praten. Bij een noodsituatie zal er direct hulp worden ingeschakeld zoals een achterwacht, beveiligingsdienst of andere hulpdienst waaronder de politie.

Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.