Hoeveel BHV'ers moeten aanwezig zijn?

Hoeveel BHV’ers moeten aanwezig zijn?

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Dit is minder concreet dan dat het was vóór 1 januari 2007. Toen was het namelijk verplicht om per 50 personen één BHV’er beschikbaar te hebben. Sindsdien is het aantal BHV’ers niet meer wettelijk vastgelegd. Nu moet je rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het bedrijf en de werkzaamheden horen. Kortom: een doeltreffende BHV organisatie is maatwerk. In dit artikel staan we stil bij maatgevende factoren voor het bepalen van de hoeveelheid BHV’ers die aanwezig moeten zijn.

De hoeveelheid BHV’ers is berekend op aantal aanwezigen

Wanneer je de verplichte hoeveelheid BHV’ers gaat berekenen, dan is één van de factoren het aantal aanwezige personen. Het gaat hier dus niet alleen om het aantal medewerkers. Maar ook om het aantal inleenkrachten, klanten, bezoekers en andere. Hiervoor moet je dus zicht hebben op het aantal totale aanwezigen binnen het bedrijf.

Hoeveel BHV’ers zijn verplicht per vestiging?

De hoeveelheid BHV’ers die aanwezig moeten zijn bepaal je per vestiging. Heeft een organisatie meerdere vestigingen? Dan bepaald je dus per vestiging hoeveel BHV’ers er aanwezig moeten zijn. Per vestiging voer je dus de berekening uit.

Hoeveel BHV'ers moeten aanwezig zijn?

Verlof, verzuim en ploegendienst heeft invloed op de hoeveelheid BHV’ers

Wanneer het aantal BHV’ers is vastgesteld, dan moet je dit aantal borgen. Houd daarom rekening met verlof van BHVérs. Zorg er daarnaast voor dat vervanging beschikbaar is bij verzuim. Het wel of niet werken in ploegendiensten kan invloed hebben op hoeveel BHV’ers er aanwezig moeten zijn. Het is daarom aan te raden om een BHV planning te maken. Houd daarbij rekening met deze factoren. Ook helpt het om de aanwezigheid van BHV’ers te monitoren. Hiervoor kun je bijvoorbeeld gebruik maken van automatische aanwezigheidsregistratie door middel van een BHV app. Dat maakt het eenvoudiger om de BHV bezetting op peil te houden.

Specifieke risico’s hebben invloed op de hoeveelheid BHV’ers

Besteed aandacht aan de specifieke veiligheidsrisico’s die binnen het bedrijf aanwezig zijn. Bijvoorbeeld als er wordt gewerkt met machines, gereedschappen of voertuigen zoals heftrucks. Gevaarlijke stoffen, of mogelijke agressie en geweld van klanten brengen ook extra risico’s met zich mee. Hoe hoger de risico’s, hoe meer BHV’ers er aanwezig moeten zijn.

Hoeveel niet-zelfredzame personen zijn er aanwezig?

De BHV moet extra rekening houden met aanwezigen die zichzelf moeilijk kunnen redden bij calamiteiten. Bijvoorbeeld bed gebonden patiënten, minder-validen en kleine kinderen.

De aard, grootte en complexiteit van het gebouw

Het gebouw heeft een invloed op de BHV organisatie. Een groot gebouw met meerdere verdiepingen heeft meer risico’s dan een klein pand. Houd ook rekening met de brandveiligheid en ouderdom van het gebouw, de vuurbelasting en het aantal mogelijke vluchtroutes. Bij een groot gebouw of complex kan het zo zijn dat er relatief weinig personen per vierkante meter werkzaam zijn. Het alarmeren van BHV’ers kan dan lastiger zijn. Houd hier rekening mee bij het bepalen van het aantal BHV’ers.

De beschikbaarheid en opkomsttijd van professionele hulpverleningsdiensten

De BHV treedt op totdat externe hulpverleners de inzet bij ongevallen, brand en ontruiming overnemen. De nabijheid van deze hulpverleningsdiensten heeft invloed op de opkomsttijd. Maar ook de snelheid waarop de BHV organisatie kan opschalen is van invloed. Bijvoorbeeld door het oproepen van extra BHV’ers uit een nabijgelegen pand of ander bedrijf.