Vijf vragen die je moet stellen bij het kiezen van alleenwerkersbeveiliging

De Arbowet stelt op dit moment geen specifieke eisen aan alleen werken. Wel moeten situaties waarin door werknemers alleen wordt gewerkt, worden benoemd in een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De werkgever moet in kaart brengen wie alleen werken, waar en wanneer. Voor jongeren onder de achttien jaar geldt dat zij helemaal niet zonder toezicht mogen werken.

Daarnaast moet de werkgever vaststellen wat nodig is aan maatregelen en voorzieningen om de risico’s van alleen werken te beperken. Het is hierbij van belang niet alleen naar voor de hand liggende functies te kijken, maar ook naar werknemers die in besloten ruimten of kooiladders werken of te maken kunnen krijgen met agressieve personen. Ook moet er worden gekeken naar situaties waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of perslucht.

Eén van de manieren om risico’s van alleen werken te beperken is zorgen dat alleenwerkers zijn uitgerust met zogenoemde alleenwerkersbeveiliging, persoonsbeveiliging of man down alarm. Hoe kies je de juiste oplossing voor jezelf of jouw collega’s en waar moet je op letten?

1. Heb je wel persoonsbeveiliging nodig?

Wanneer je alleen werkt, kun je niet terugvallen op collega’s. Dat brengt extra risico’s met zich mee. Je kunt ervoor kiezen om nooit alleen te werken. Toch komt het regelmatig voor dat alleen werken de meest logische keuze is. Bij bepaalde functies in bijvoorbeeld de zorg en industrie is alleen werken onvermijdelijk. Wat doe je dan bij een ongeval of noodsituatie? In deze gevallen is een professioneel alarm met doeltreffende alarmopvolging een goede oplossing.

2. Is de oplossing geschikt voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd?

Het is van groot belang dat de gebruikte hardware (het apparaat waarmee je kunt alarmeren) geschikt is voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Ook moet je er rekening mee houden dat een alleenwerker mobiel kan zijn, of regelmatig in besloten ruimtes werkt. Afhankelijk van de werkzaamheden en werkomgeving kunnen de volgende functionaliteiten van groot belang zijn:

  • Locatiebepaling (zowel indoor als outdoor);
  • Attentiewaarde; krachtige trilfunctie en luid alarm;
  • Batterijduur;
  • Duurzaamheid met betrekking tot schokbestendigheid en waterdichtheid;
  • Formaat en gewicht;
  • Aanvullende certificering zoals ATEX.

Wij leveren verschillende typen apparaten die geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Je kunt hierbij denken aan discrete alarmering voor zorgverleners en gecertificeerde alarmering voor de industrie.

3. Hoe is de alarmopvolging geregeld?

Wanneer iemand op de alarmknop drukt, is de alarmopvolging dan ook geregeld en weet de alarmopvolger wat hij of zij moet doen? Het is belangrijk dat je zelf kunt bepalen wat er moet gebeuren bij nood en dat het protocol of scenario past binnen jouw (BHV)organisatie.

Vanuit het SOSvolaris platform kun je de alarmopvolging eenvoudig zelf inrichten. Via scenario’s bepaal je wie er en op welke manier moet worden ingeschakeld. Denk bijvoorbeeld aan een SMS-, push- of spraakbericht of via de spreek-luisterverbinding. Daarnaast is het mogelijk om een 24/7 alarmcentrale aan te sluiten.

4. Kun je de oplossing eenvoudig beheren?

In veel gevallen wordt er gekozen voor een personenalarm dat is uitgerust met een man down functionaliteit. Deze functie zorgt ervoor dat er automatisch alarm wordt geslagen wanneer de persoon dit zelf niet (meer) kan. Afhankelijk van de gebruiker, werkzaamheden en werkomgeving moeten de man down sensoren worden afgesteld.

Als je meerdere man down alarmen gaat inzetten binnen jouw organisatie, dan is het belangrijk dat je deze apparaten zelf kunt beheren. Van belang is dat je eenvoudig apparaten kunt configureren, het liefst op afstand zonder kabel. In dat geval is het handig wanneer het apparaat is gekoppeld aan een online beheer platform. Daarnaast wil je ook kunnen rapporteren voor de RI&E.

Vanuit het SOSvolaris platform doe je eenvoudig het beheer, draai je rapportages uit en pas je instellingen en gegevens aan vanuit iedere webbrowser.

5. Is de oplossing geschikt voor professionals?

Sommige bedrijven kiezen voor oplossingen die worden gebruikt door bijvoorbeeld senioren en eigenaren van huisdieren. Vaak zijn dit oplossingen waarvan je niet weet waar jouw gegevens staan en waarvan de hardware wordt geproduceerd zonder certificering. Deze systemen zijn niet geschikt voor professioneel gebruik. Maak daarom gebruik van hardware en software waarvan de betrouwbaarheid is bewezen en de functionaliteit is gewaarborgd.

Heb je hulp of advies nodig bij het kiezen van de juiste alarmering? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.