Wat is een alleenwerker

Wat is een alleenwerker, wanneer werk je alleen en mag je alleen werken? Dit zijn veel gestelde vragen van werkgevers. De arbowet stelt geen specifieke eisen rondom alleen werken. Alleen voor medewerkers jonger dan achttien en met medische klachten of die medicijnen gebruiken geld dat zij niet alleen mogen werken. Voor caissonwerkers en duikers geldt wel specifieke regelgeving.

Wanneer werk je alleen en ben je een alleenwerker?

Je bent een alleenwerker wanneer je buiten het zicht of hoorafstand van collega’s werkt. Zijn jouw collega’s wel in de buurt en kunnen ze jou zien of horen maar ben je aan dezelfde risico’s blootgesteld dan ben je, net als jouw collega’s ook een alleenwerker. Als alleenwerker heb niemand in de directe omgeving om op terug te vallen bij een noodsituatie. Alleen werken is bij bepaalde beroepen en functies niet te voorkomen. De Arbowet stelt werkgevers verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek, ook voor medewerkers die zelfstandig of alleen werken.

Alleenwerk komt vaak voor in de volgende beroepen:

  • In de (maak) industrie waar in ploegendiensten worden gewerkt
  • Bij storing en onderhoud waar medewerkers piket of storingsdiensten draaien
  • In de zorg waar medewerkers in instellingen of ambulant werken
  • Op laboratoria waar medewerkers alleen werken
  • Overige sectoren waar wordt overgewerkt

Mag alleenwerk?

Ja, alleenwerk mag. Werkgevers moeten wel rekening houden met het volgende: alleenwerkers mogen niet jonger zijn dan achttien jaar, medicijnen gebruiken of medische klachten hebben. Voor caissonwerkers en duikers geldt wel specifieke regelgeving. Deze regelgeving wordt in deze blogpost niet behandeld. Alleenwerk is onderdeel van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Een werkgever moet de risico’s van alleenwerk in kaart brengen en bepalen of alleenwerk mag, welk hulpmiddelen er worden ingezet.

Risco’s van alleenwerk voor medewerkers

Wanneer je alleen werkt is er niemand in de buurt waarop je kunt terugvallen. Alleenwerkers in bijvoorbeeld de industrie kunnen te maken krijgen met een ongeval door het zware werk dat zij verrichten of omdat zij met zware machine en gereedschappen werken. In de zorg is agressie en dreiging een steeds groter probleem worden. In sommige beroepen wordt er vooral in de nacht alleen gewerkt. Werken in de nacht brengt extra risico’s met zich mee waaronder: maag- en darmklachten, hoge bloeddruk, verstoorde stofwisseling, verstoorde hormoonproductie, stress en kans op depressiviteit.

Tot slot vindt niet iedereen het fijn om alleen te werken. Alleenwerk kan als eenzaam worden ervaren.

Risico’s voor de werkgever

Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomgeving. Doen zij dit niet dan riskeren zij een boete die kan worden uitgegeven door Inspectie SZW. Daarnaast kan bij een arbeidsongeval de continuïteit van de bedrijfsvoering gevaar lopen.
De kosten vanwege ziekteverzuim loopt al snel op naar 250,- euro per dag. Tot slot hebben werkgevers te maken met lange re-integratietraject, vervangend personeel, verminderde productiviteit, dalend moreel bij collega’s, imagoschade, dalende aandelenprijs, aantasting van de financiële positie etc.. Het is daarom belangrijk om de risico’s van alleenwerk in kaart brengen en zoveel mogelijk doen om een ongeval te voorkomen.

Zorg voor een communicatie middel of personenalarm

Slimme persoonsalarmering is vaak onmisbaar. Met de alleenwerkersbeveiliging kun je bij nood handmatig of automatisch alarm slaan. Een collega of 24/7 alarmcentrale is direct op de hoogte om te assisteren. Wil je meer weten over alarmering voor alleenwerkers, neem dan contact op.