Veilig werken in koel- en vriescellen

Medewerkers die (alleen) werken in een koelcel of vriescel lopen een verhoogt risico. De Arbowet stelt dat temperatuur op de werkvloer geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid. Er is echter geen minimumtemperatuur vastgesteld. Het Arbobesluit verplicht werkgevers maatregelen te treffen om de risico’s van arbeid bij lage temperaturen en alleenwerk te beperken. Het werken in een koelcel of vriescel moet dus worden opgenomen in de RI&E.

In dit artikel geven wij je een aantal tips en aandachtspunten om de arbeidsveiligheid in koel- en vriescellen te verhogen.

Werken in koel- en vriescellen is alleen geschikt voor gezonde medewerkers

Niet iedereen mag arbeid verrichten bij lage temperaturen. Medewerkers moeten worden beoordeeld of zij geschikt zijn voor werk in koel- of vriescellen. Het is belangrijk dit regelmatig te evalueren. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld door een neusverkoudheid, voorhoofdsholteontsteking en lichte verkoudheidsaandoeningen tijdelijk ongeschikt zijn voor werk in een koel- of vriesruimte.

Rust, de juiste kleding en isolatie om onderkoeling te voorkomen

Niet alleen de temperatuur maar ook luchtverplaatsing en luchtvochtigheid spelen een belangrijke rol in onderkoeling. Luchtverplaatsing laat een huid sneller afkoelen of blaast door de kleding heen. Hierdoor verliest het zijn isolatiekracht waardoor het lichaam extra snel afkoelt. Medewerkers moeten voldoende worden beschermend tegen onderkoeling en bevriezing. De kleding moet het lichaam zo volledig mogelijk bedekken. Daarnaast moeten vaste werkplekken buiten de luchtstromingen worden geplaatst of ervan zijn afgeschermd.

Naast warmteverlies door de koude omgeving kun je ook snel afkoelen door direct contact met koude voorwerpen. Zorg voor goede een isolatie van voorwerpen met een groot warmtegeleidingsvermogen die regelmatig worden gebruikt. Daarnaast moet ieder contact tussen de huid en zeer koude voorwerpen worden vermeden.

Bepaal tot slot een maximaal aaneengesloten tijd dat medewerkers werkzaam mogen zijn in een koel- of vriesruimte. Wissel het verblijf in de gekoelde ruimte af met een hersteltijd in een ruimte rond kamertemperatuur.

Goede ventilatie om bedwelming of verstikking in zuurstofarme koelruimten te voorkomen

Een ander gevaar van gekoelde ruimtes zijn bedwelming of verstikking door zuurstofarme lucht. Wanneer het zuurstofgehalte kunstmatig is verlaagd om goederen langer goed te houden, is het belangrijk dat de volgende maatregelen worden genomen:

  • Sluit de koelcel af zodat niemand binnen kan stappen voordat het zuurstofgehalte op een normaal peil is gebracht;
  • Breng veiligheidssignalering aan zodat iedereen weet dat het niet zomaar een (koel)ruimte is;
  • Medewerker mogen de koelcel pas betreden wanneer deze grondig is geventileerd en een meting aantoont dat deze veilig is.

Toezicht, personenalarmering en communicatieapparatuur

Zorg ervoor dat er toezicht is op medewerkers die alleen in een koel- of vriescellen werken. Werk daarnaast met alarmering waarmee de medewerkers hulp kunnen inschakelen bij nood. SOSvolaris levert mobiele man down personenalarmen die gebruikt kunnen worden in koelruimtes. Met een personenalarm schakel je direct een collega of bedrijfshulpverlener in, ook als je dit niet meer zelf kunt. De personenalarmen beschikken over een man down en timerfunctie zodat er automatisch hulp kan worden ingeschakeld.

Man down functie; schakel automatisch hulp in als je dat niet zelf meer kunt

Via de man down functie sla je automatisch alarm. Beweeg je niet meer of bevind je je in een lig positie dan wordt er automatisch gealarmeerd. De man down functie is onmisbaar voor medewerkers die alleen zwaar werk verrichten en hierdoor een verhoogde kans hebben op onwel worden, beknelling of een ongeval.

Timerfunctie; alarmeren zonder bereik

De personenalarmering maakt gebruik van het mobiele netwerk. Sommige koelcellen zijn gemaakt van dik staal en isolatiemateriaal die geen signalen doorlaten. Hierdoor kan het zijn dat je geen of slecht bereik hebt. Mocht dit het geval zijn dan geeft het apparaat dit zelf aan. Je activeert dan buiten de ruimte de timer. De timer kan op verschillende tijden worden ingesteld: 10, 30, 60 of 120 minuten. Voordat de timer afloopt geeft het apparaat aan dat de timer (buiten de ruimte) moet worden herstart of geannuleerd. Loopt de timer af zonder bereik dan wordt er alarm geslagen door het SOSvolaris platform. Bellen is dan niet mogelijk, wel worden alle scenario’s opgestart en kunnen achterwachten worden ingeschakeld via sms- of spraakberichten.

De apparaten kunnen worden gebruikt tot een temperatuur van -20 graden Celsius. In koudere ruimtes adviseren wij je het apparaat onder de kleding te dragen.

Wil je meer weten over hoe je de veiligheid kunt verhogen met mobiele alarmering? Neem dan contact op, wij helpen je graag verder.