Alarmopvolging voor overvalknoppen vanaf 1 juli alleen nog via een particuliere alarmcentrale

Vanaf 1 juli 2021 dienen alarmmeldingen die zijn gemaakt via een overvalknop (een elektronische alarmmelding) te worden geverifieerd door een alarmcentrale. De politie zal alleen op meldingen reageren met tussenkomst van een particuliere alarmcentrale (PAC). De politie wil hiermee zorgen voor een efficiëntere inzet van mensen en middelen. De politie rukt namelijk maandelijks honderden keren uit voor loze alarmmeldingen. Deze meldingen ontstaan vaak door een onjuist gebruik van overvalknoppen.

Prio 1 voor geverifieerde alarmmeldingen

Wanneer er sprake is een geverifieerd alarm, er is sprake van een daadwerkelijke overval. Dan wordt de Politiemeldkamer door de PAC geïnformeerd en rukt de politie uit onder prio 1. Wanneer het alarm niet geverifieerd kan worden, en er toch politie-inzet wordt gevraagd, dan daalt het alarm in prioriteit van prio 1 naar politie assistentie gevraagd.

Jaarlijks ongeveer 1000 tot 1200 overvallen

In Nederland zijn er jaarlijks ongeveer 1000 tot 1200 overvallen, een vierde hiervan is bij particulieren. Ongeveer 99% van alle overvalmeldingen blijken achteraf loos te zijn en worden veroorzaakt door een storing of door onjuist gebruik. Dit betekent dat 99 van de 100 autoritten onnodig waren. en daarmee een onevenredig zware belasting zijn van politie-inzet.

Wat betekent dit voor bedrijven met een overvalknop?

In verschillende branches wordt er gebruik gemaakt van een overvalknop. Je kunt hierbij denken aan bouwmarkten, supermarkten, winkels en transportbedrijven. Zij zullen het belang van het overvalknop opnieuw tegen het licht moeten houden en een keuze moeten maken op welke wijze zij de verificatie willen inrichten. De politie komt niet meer automatisch, er zal geverifieerd moeten worden. Bedrijven die een overvalknop gebruiken zullen antwoord moeten vinden op de vraag hoe er snel en adequaat verificatie mogelijk is, zonder het personeel in gevaar te brengen op de locatie van het overvalalarm.

De branchevereniging Techniek Nederland vraagt samen met de Politie, Federatie Veilig Nederland, Nederlandse Veiligheidsbranche en VEB aandacht voor dit onderwerp. Techniek Nederland vraagt installateurs hun klanten hiervan op de hoogte te brengen en hierin te adviseren.

Vaste of mobiele overvalknop met alarmopvolging door PAC

SOSvolaris levert en ontwikkeld alarmoplossingen voor de professionele markt. De alarmering kan worden geleverd met alarmopvolging door een particuliere alarmcentrale (PAC). In geval van dreiging of een andere calamiteit kan de gebruiker discreet alarmeren via de noodknop. De noodknop kan worden gemonteerd onder een balie of worden gedragen op het lijft. In geval van nood zorgt de centralist van de alarmcentrale voor de juiste alarmopvolging.

Verificatie via beeld of geluid

OvervalknopBij een alarm kan de centralist in de meeste gevallen inbellen op de noodknop. Via de spreek- luisterverbinding kan de centralist meeluisteren en eventueel terugpraten afhankelijk van het ingestelde alarmprotocol. Daarnaast is het ook mogelijk om via camera’s live mee te kijken om te zien wat er aan de hand is.

Dankzij spraak en beeld kan de centralist een goede inschatting maken van de situatie en zorgen voor adequate alarmopvolging.

Overvalknop met alarmopvolging door beveiligingsdienst

Naast de alarmopvolging door een PAC is het ook mogelijk om de alarmmelding door een beveiligingsdienst af te laten handelen. Door verschillende integraties is het mogelijk om de alarmmelding direct naar de dichtstbijzijnde beveiliger te sturen. Dankzij de locatie en informatie over de alarmmelding kan een beveiliger op locatie zorgen voor adequate alarmopvolging.

Heb je vragen over dit onderwerp of over onze alarmering? Laat je vrijblijvend informeren voor de juiste alarmering en alarmopvolging.