Alleen werken in de particuliere beveiligingsbranche

Wat zijn de risico’s van alleen werken in de beveiliging en wat ben je als werkgever wettelijk verplicht om een alleenwerker te beschermen tegen deze risico’s?

Herriëtt Gasper die sinds 2009 werkzaam was als o.a. object beveiliger binnen de particuliere beveiliging deed naar dit onderwerp onderzoek. Zij heeft in afgelopen tien jaar voor diverse beveiligingsorganisaties gewerkt. Hierdoor heeft ze inzicht gekregen op de werkwijze van verschillende organisaties in beveiligingsbranche. In 2019 maakte ze de overstap van de beveiliging naar veiligheidskunde waar ze onderzoek deed naar alleen werken. In dit gastblog deelt Herriëtt de belangrijkste conclusies van haar onderzoek met ons.

Beveiligers hebben over het algemeen een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij doen een stap vooruit, waar anderen een stap terug doen. Deze eigenschap heb je nodig als beveiliger maar dit brengt tegelijkertijd risico’s met zich mee, want waar ligt de grens bij repressief optreden? Is dit in protocollen vastgelegd of geldt de bekende hoofdregel: Eigen veiligheid eerst?

Het eerste onderzoek van Herriëtt als veiligheidskundige in opleiding, bracht haar terug naar de beveiliging en naar een specifieke ervaring in 2011 waarin zij alleen aan het werk was.

Het was een donkere avond in 2011 en ik was belast met de brand-en sluitronde. Helaas is het veiligheidsbewustzijn nog niet overal zo hoog dat men overdag alle toegangsdeuren nauwlettend in de gaten houdt, zodat er geen deur onbeheerd open blijft staan. Ik werd dan ook verrast door een inbreker die zich opgehouden had in het pand. Deze sloeg op de vlucht en liet mij met een ervaring rijker achter. Ik besefte me heel goed dat het anders af had kunnen lopen en dan volgt de bekende vraag: wat dan? Wat als ik was opgewacht en neergeslagen. Hoelang duurt het voordat er hulp komt? Komt deze hulp wel binnen afzienbare tijd?

Risico’s van alleen werken zijn: ongevallen, het onwel worden en agressie

Uit het onderzoek van Herriëtt blijkt dat bij de meeste risico’s die de alleenwerker in de beveiliging loopt, er in desbetreffende situaties ook deskundige hulp nodig is. Dit gaat om bijvoorbeeld ongevallen, onwel wording en agressie. Wanneer je dit overkomt en je alleen werkt, dan is niemand in de buurt om je te helpen. Wat de verplichtingen zijn van werkgevers op het gebied van alleen werk is een grijs gebied in de Arbowetgeving. Alleen voor caissonwerkers, duikers en werknemers onder de 18 jaar is er specifieke wetgeving met betrekking tot alleen werken. De CAO Particuliere Beveiliging bleek het uiteindelijke antwoord te kunnen geven op de vraag of de werkgever verplicht gesteld kan worden voor het beschikbaar stellen van alarmerings apparatuur voor beveiligers die alleen werken.

Herriëtt schreef een aanbeveling bij dit onderzoek. Haar aanbeveling is om alle alleenwerkers in de beveiliging een man down alarm te laten dragen. Er moet directe communicatie mogelijk zijn. Alleen een noodknop dekt de verplichting onvoldoende. Wanneer een beveiliger, om wat voor reden dan ook, het bewustzijn verliest, zal dat pas bij de volgende controle melding worden opgemerkt. Dankzij het man down alarm kan er direct een signaal worden afgegeven waardoor de reactietijd aanzienlijk wordt verkleind.

In verband met bedrijfsgevoelige informatie is het onderzoek van Herriëtt helaas niet openbaar. Via dit gastblog deelt ze de belangrijke conclusies uit het onderzoek met ons. Zij hoopt namelijk met dit onderzoek bij te dragen aan een nieuwe kijk op de beveiliging waarbij verwachtingen, kennis en middelen met elkaar in evenwicht zijn en er een gedegen RI&E wordt uitgevoerd voordat een beveiliger alleen op een object wordt geplaatst.

CAO particuliere beveiligingsorganisatie artikel 82: objectbeveiliging

Directe communicatie moet permanent mogelijk zijn met een (centraal) meldpunt. Men moet dus doormiddel van één handeling in contact staan met een centraal meldpunt. Ieder uur (buiten kantooruren) moet een controlemelding worden gedaan tussen de vaste post en het (centrale) meldpunt. Calamiteiten (b.v. te ondernemen actie op alarmmeldingen) moeten worden gemeld aan het (centrale) meldpunt. Vervolgens moet er ieder kwartier contact zijn met het meldpunt tot het einde van de calamiteit.