Steeds meer jonge impulsieve en onberekenbare overvallers

Het aantal overvallen in Nederland is de laatste jaren flink afgenomen. Het aantal aangehouden verdachten onder de 16 jaar is daarentegen gestegen. Dat blijkt uit nog onofficiële cijfers van de Nationale Politie, die samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid de overvalcijfers en de daaraan gekoppelde leeftijden in kaart probeert te brengen.

Opvallend is dat de erg jonge overvallers met een wapen een winkel, tankstation of snackbar binnen vallen om op een zeer gewelddadige manier een vaak schamele buit te bemachtigen. De hoge risico’s en de geweldadige manier schromen niet met de schamele buit. Velen hebben geen idee wat de gevolgen van hun daden zijn en hebben ook geen idee met welke trauma’s ze de slachtoffers achterlaten.

Een zorgwekkende trend voor zowel de jonge onberekenbare overvallers als de winkeliers.

Stil alarmeren naar een alamcentrale die beeld en geluid tot haar beschikking heeft

Wat doe je als een (gewapende) overvaller binnenstapt? Camera’s kunnen afschrikken en de beelden kunnen worden gebruikt om de dader later op te sporen. Maar wat doe je tijdens de overval? Veel winkels en pompstations zijn aangesloten op een alarmcentrale. Door een discrete mobiele alarmknop en videobewaking te combineren, kan de alarmcentrale tijdens de overval meekijken én meeluisteren. Hierdoor kan de situatie beter worden ingeschat. Doordat de mobiele alarmknop op het lijf wordt gedragen, kun je overal alarmslaan en niet alleen achter de balie. Ook kan er automatisch worden gealarmeerd via valdetectie (man down).

Uiteraard is het belangrijk dat het personeel weet wat zij kunnen doen om overvalrisico’s te beperken en hoe zij slachtoffers kunnen helpen. Mocht er toch iets mis gaan dan is het fijn te weten dat iemand meekijkt en direct politie en ambulance kan inschakelen.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.