Alleenwerk in een laboratorium

Een laboratorium is een ruimte die gebouwd is voor onderzoek. In in laboratorium wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar chemische of biologische stoffen. Er zijn vele verschillende soort laboratoria zoals wetenschappelijke, klinisch-chemische en onderzoekslaboratoria. Ieder type loboratorium, werkzaamheden en stoffen of materialen waarmee wordt gewerkt, brengen risico’s met zich mee.

Om risico’s te verkleinen worden maatregelen getroffen zoals: periodieke training over gebruikte stoffen,  ruimtelijke ventilatie, gebruik van zuurkasten, persoonlijke beschermingsmiddelen etc.. Naast de risico’s van het werken in het lab zijn er ook andere risico’s zoals alleenwerk. Hiervoor moeten ook maatregelen worden getroffen. Wanneer er alleen wordt gewerkt in een laboratorium dan is een noodknop, man down systeem of ander communicatie onmisbaar.

Risico’s van het werken in laboratoria

Risico’s van het werken in een laboratorium zijn afhankelijk van de werkzaamheden en met welke stoffen er wordt gewerkt. De risico’s bij het werken met radioactieve stoffen ligt hoger dan wanneer er wordt gewerkt met onschuldige schimmels. Een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is noodzakelijk om de risico’s in kaart te brengen. Met een RI&E weet je welke risico’s er zijn en bepaal je welke maatregelen nodig zijn om risico’s te verkleinen.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Vervang zoveel mogelijk schadelijke stoffen door minder schadelijke stoffen;
  • Zorg voor afvoer van verontreinigde lucht via afzuiging;
  • Zorg ervoor dat de werkruimte schoon is;
  • Zorg voor de juiste en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Alleenwerk in een laboratorium

Het komt soms voor dat je in het lab buiten het zicht- of hoorafstand van een collega werkt. Je werkt dan alleen en er is niemand in de directe omgeving waarop je terug kunt vallen. Juist wanneer je werkt met gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat er altijd iemand in de buurt is waarop je terug kunt vallen.

Werk je samen met een collega en zijn jullie allebei blootgesteld aan dezelfde risico’s dan werk je ook alleen. Dit scenario wordt vaak vergeten.

Risico’s van alleenwerk

Het risico van alleenwerk is dat er bij nood niemand in de buurt is. Mocht je onwel worden, vast komen te zitten dan is er niemand die je kan helpen. Je moet daarom maatregelen treffen om de risico’s van alleenwerk te beperken. Sommige werkgevers verbieden alleenwerk, andere zorgen voor een communicatiemiddel zoals een noodknop of man down systeem.

Mag je alleenwerken?

Mag je volgens de wet alleenwerken? Ja, je mag alleenwerken. Er zijn wel een aantal uitzonderingen:

  • Iemand die alleenwerkt mag niet jonger zijn dan achttien jaar;
  • Iemand die alleenwerkt mag geen medicijnen gebruiken of medische klachten hebben;
  • Voor caissonwerkers en duikers geldt een specifieke regelgeving rondom alleenwerk.

Alleenwerk is onderdeel van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).  Een werkgever moet dus de risico’s van alleenwerk in kaart brengen, bepalen of alleenwerk mag en welk hulpmiddelen er worden ingezet om risico’s ervan te beperken.

Noodknop voor laboratorium medewerkers

TWIG Neo noodknopWanneer je alleen werkt in een laboratorium is een noodknop onmisbaar. Via de knopknop kun je bij nood de hulp van een collega inschakelen.

Inmiddels vertrouwen vele labmedewerkers op onze noodknop. Zij werken in het lab buiten zicht- en hoorafstand van collega’s. Drukken zij op de noodknop dan ontvangt een collega een bericht, wordt hij of zij gebeld of wordt onze 24/7 alarmcentrale ingeschakeld.

Wil je meer weten over onze alarmering, neem dan contact met ons op.