Een veilig gevoel met een persoonlijke alarmknop

Een persoonlijk alarm kan om verschillende redenen worden ingezet in verschillende sectoren om veilig werken te waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfshulpverleners, alleenwerkers of alarmering voor ploegendiensten. Ook mensen die te maken kunnen krijgen met agressie kunnen baat hebben bij personen alarmering. Dankzij het persoonlijk alarm van SOSvolaris met de noodknop, timerfunctie en man down functie kan er veiliger gewerkt worden. Bij een noodsituatie of calamiteit kan de drager van de persoons alarmering alarm slaan. Hierdoor wordt een collega, beveiliger of alarmcentrale gealarmeerd, zodat bij nood direct de juiste hulp wordt ingeschakeld. Met het SOSvolaris veiligheidsplatform kun je verschillende scenario’s creëren om voor elke situatie de juiste opvolging te regelen. Zo heb je altijd een veilig gevoel met de persoonlijke alarmknop.

De functies van een persoonlijke alarmknop

Door het indrukken van de noodknop op het persoonlijk alarm, wordt een alarmmelding naar het platform en/of naar hulpverlener of collega gestuurd. Op ons online veiligheidsplatform is het mogelijk zelf te wijzigen wanneer de persoons alarmering reageert, bijvoorbeeld na twee seconden of na drie keer kort indrukken. Automatisch kan dan de locatie van de drager worden gedeeld of een spreek-luisterverbinding worden geactiveerd. Een situatie waarin de drager van de persoons alarmering niet meer de gelegenheid heeft om de alarmknop in te drukken? Met de automatische valdetectie (man down alarmering) wordt er bij impact van een val een alarmmelding gestuurd naar het platform of een hulpverlener. De impact van deze val of valversnelling is zelf in te stellen op het veiligheidsplatform.

1. Locatiebepaling

Of het persoonlijk alarm nu binnen of buiten gebruikt wordt, het is mogelijk om de exacte locatie te bepalen wanneer de drager de noodknop activeert. Indoor kan een persoon worden gelokaliseerd via BLE (Bluetooth Low Energy) of SRD (radio) beacons. Het bestaande Wi-Fi netwerk is hier ook voor te gebruiken. Zo is altijd te zien in welke ruimte iemand zich bevindt.
Buiten kunnen mensen gelokaliseerd worden met behulp van de GPS/GNSS-functie van de personen alarmering of onze bijbehorende alarmeringsapp. Via de handige lokalisering kan de dichtstbijzijnde hulpverlener snel ter plaatse zijn.
Onze alarmeringsapparaten of de app kunnen locaties van personen real-time traceren, of alleen wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een calamiteit. De drager kan zien wanneer hij getraceerd wordt op het apparaat of via de app. Hiermee wordt privacy van de drager gewaarborgd.

2. Spreek-luisterverbinding

Met één druk op de knop van het persoonlijk alarm kan er worden gecommuniceerd met een hulpverlener, collega of met een groep hulpverleners of collega’s. Dit kan een push-, spraak of sms-bericht zijn, maar het is bij sommige knoppen ook mogelijk direct een handsfree spreek-luisterverbinding op te starten. Zo kan de persoon die alarm slaat direct communiceren met een alarmopvolger om aan te geven wat er aan de hand is en welke actie daar uit moet volgen. Door de sneltoets met de inspreekfunctie te gebruiken, kan er met het persoonlijk alarm of via de app worden gebeld naar het SOSvolaris platform. Het ingesproken bericht, dat meestal dient als extra informatie die in de noodsituatie kan worden gegeven, wordt vervolgens in de alarmmelding getoond aan de achterwacht of centralist van de alarmcentrale.

3. Automatische valdetectie

Al onze personen alarmeringen kunnen worden uitgerust met een automatische valdetectie; ook wel man down alarmering genoemd. De man down alarmeringsfunctie beschikt ook over een inactiviteitsdetectie, waarbij gealarmeerd wordt als er een bepaalde tijd niet bewogen is. De lengte van deze tijd is instelbaar. Alarmering wordt daardoor geactiveerd wanneer de drager valt of al een tijd niet meer heeft bewogen. Voordat het persoonlijk alarm alarmeert, geeft het apparaat een vooralarm die bestaat uit een luid geluid en een trilling. De drager heeft de mogelijkheid dit vooralarm zelf handmatig te annuleren, om een valse melding van het alarm te voorkomen.

Via het online platform kun je instellen hoe gevoelig de valversnelling en kracht van de impact is, voordat de personen alarmering alarm slaat. Ook kan de inactiviteitsdetectie worden ingesteld op een bepaalde tijd.

Voordelen van een persoonlijk alarm

Het grootste voordeel van een persoonlijk alarm is veilig kunnen werken. De persoons alarmering van SOSvolaris is speciaal ontwikkeld voor mensen die alleen werken, bijvoorbeeld in de chemische industrie, beveiliging of bouw. Bij een ongeval of gevaar is er vaak niemand in de omgeving die te hulp kan schieten. Door het dragen van de persoonlijke alarmknop kan direct de juiste hulp worden ingeschakeld voor elke situatie. Dankzij de continue verbinding van de apparaten of de app met het veiligheidsplatform, is er altijd real-time inzicht in alle meldingen, statussen en de locatie van de alleenwerkers. Dit is niet alleen echt veilig, maar geeft de drager ook een veilig gevoel. Zo kan de drager veilig werken met het idee dat er snel hulp is bij een noodsituatie. Ook als de drager niet in de gelegenheid is om op de knop te drukken, doordat het man down alarm of het inactiviteitsalarm ook een seintje geeft aan het SOSvolaris veiligheidsplatform.

Alarmcentrale inschakelen met alarmknop

Bij het activeren van de persoonlijke alarmknop is het mogelijk om zelf alarmopvolging te doen door direct een bedrijfshulpverlener, collega of bewaker in te schakelen. Alarmopvolging kan ook uitbesteed worden aan een alarmcentrale die 24/7 klaarstaat. Er zijn al vele particuliere alarmcentrales gekoppeld aan ons veiligheidsplatform. Het is ook mogelijk een eigen alarmcentrale aan te sluiten die toegang heeft tot alle relevante informatie. Bij alarmering wordt het type alarm, zoals man down-, inactiviteit- of noodalarm gedeeld. Ook de live locatie van de drager wordt gecommuniceerd, zodat hulp snel ter plaatse is.

Centralisten van een particuliere alarmcentrale (PAC) zijn speciaal getraind voor het opvolgen van alarmmeldingen van personen. Dit verloopt anders dan de opvolging van bijvoorbeeld een brandmeldcentrale. SOSvolaris ziet toe op de training en borgt het opvolgingsproces met het SOSvolaris veiligheidsplatform. Binnen en buiten Nederland werken we samen met verschillende alarmcentrales waaruit je kunt kiezen.

Alarmknop kopen

SOSvolaris biedt verschillende soorten oplossingen voor persoons alarmering aan. De professionele en betrouwbare personen alarmering, noodknoppen en andere producten zijn de juiste producten voor jouw alarmoplossing. We hebben ook discrete persoonlijke alarmknoppen beschikbaar die eruitzien als een ID badge en veel worden gebruikt in sectoren waar men met agressie te maken kan krijgen. Bekijk alle persoons alarmering, man down alarmering en de alarmeringsapp bij onze producten. Ons veiligheidsplatform ondersteunt al onze aangeboden producten.