Woensdag 20 maart 2019, derde editie van ‘Bewust Veilig’

Woensdag 20 maart 2019 is de derde editie van ‘Bewust Veilig’. De motivatie van deze dag is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis moet kunnen en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Ieder jaar groeit het aantal bedrijven dat deel neemt aan de Bewust Veilig dag.

Doe de veiligheidscheck

Risico’s op de werkvloer zijn niet in alle gevallen volledig te elimineren. Als werkgever moet je er daarom zorgen dat deze risico’s tot een minimum worden beperkt en dat je werknemers verantwoord omgaan met deze risico’s. Hiervoor moeten ze weten wat de risico’s zijn van hun werk en hoe zij die risico’s kunnen beperken.

Inspectie SZW heeft een eenvoudige checklist opgesteld waarmee je zelf kunt checken of de voorlichting en instructie goed is geregeld.

1. Kennen al uw medewerkers de risico’s van hun werk?

Zorg dat medewerkers voorlichting hebben gekregen over bijvoorbeeld:

 • fysieke belasting (tillen, bukken, lang staan);
 • psychische druk (deadlines, agressie);
 • gevaarlijke werksituaties (ladders, machines, gevaarlijke stoffen);
 • beroepsziekten.

2. Voorkomen is beter dan genezen

Zorg dat medewerkers instructies hebben gekregen over hoe ze veilig kunnen werken. Zoals:

 • hoe ze moeten tillen en RSI vermijden;
 • omgaan met agressie;
 • hoe ze veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen;
 • welke persoonlijke beschermingsmiddelen ze moeten gebruiken;
 • welke beveiligingen op de machines en werkplekken aanwezig moeten zijn;
 • hoe ze onderhoud veilig kunnen uitvoeren.

3. Een goede werkinstelling

Het is niet alleen voldoende dat iedereen binnen de organisatie weet hoe er moet worden gewerkt. Iedereen moet het ook doen!

Zorg daarom voor toezicht. Wijs één of meer mensen aan die dagelijks toezien op het gedrag op de werkvloer. Ga ook zelf regelmatig kijken op de werkvloer. Goed voorbeeld doet volgen!

4. De toezichthouder is bekend en neemt verantwoordelijkheid

Altijd één of meer werknemers zijn expliciet verantwoordelijk voor het toezicht. In kleine organisaties kan deze taak prima door de eigenaar worden uitgevoerd.

Van belang is dat toezichthouders weten wat ze moeten doen, met name:

 • waar ze op moeten letten;
 • wanneer ze moeten ingrijpen.

5. Persoonlijk toezicht blijft nodig

Het aanwijzen van toezichthouders alleen is niet voldoende. Houd de vinger aan de pols. Bijvoorbeeld door:

 • regelmatig werkoverleg;
 • schriftelijke rapportages van de toezichthouders;
 • zelf regelmatig de werkvloer bezoeken en het gedrag van alle medewerkers observeren.

Gepaste voorlichting bij bijzondere groepen

Wanneer dit van toepassing is, zorg er dan voor dat de voorlichting ook gericht is op bijzondere groepen, zoals:

 • jongeren t/m 18 jaar;
 • zwangere werknemers;
 • werknemers die borstvoeding geven;
 • anderstalige werknemers;
 • uitzendkrachten en ZZP’ers;
 • stagiairs;
 • personen met een fysieke of geestelijke beperking.