Veilig alleen werken en privacy

Man down systemen dragen bij aan veilig alleen werken. Evenals dat het vragen kan oproepen als het gaat om privacy. Recent kwam tankopslagbedrijf Vopak in het nieuws. Zo schreef onder meer het Financieel Dagblad en Tweakers over de automatische man down alarmering. In deze blog vertellen we je hoe dat nu precies zit met veilig alleen werken en privacy.

Informatie verzamelen om snelle en adequate hulp te verlenen

Het doel van een man down systeem is om snel hulp te verlenen bij een ongeval. Daarvoor is het van belang om te weten waar het alarm vandaan komt. Ook moet het systeem automatisch alarmeren wanneer de medewerker dit zelf niet meer kan. Tot slot is het in sommige gevallen belangrijk om te weten wat voor werkzaamheden iemand uitvoert om de urgentie in te kunnen schatten. Kortom, er is heel wat informatie nodig om snel en adequaat te handelen. Om de privacy te waarborgen is het van belang dat er geen overbodige informatie wordt verzameld en dat de informatie veilig wordt opgeslagen.

Verzamelen van locatiegegevens

Je kunt met man down apparaten continu de locatie van een medewerker verzamelen. Echter is dat in veel gevallen niet noodzakelijk. Beter is om alleen de locatie te versturen bij een alarmmelding. Dit heet ’tracking on demand’. Lokaliseren gaat door middel van GPS/GNSS of bakens. Periodiek controleert het man down apparaat de locatie. Bij een alarm wordt de huidige of laatst bekende locatie verzonden. Op deze manier heb je betrouwbare locatiebepaling zonder te traceren.

Alarmeren naar de dichtstbijzijnde collega

In sommige gevallen ontvangen de dichtstbijzijnde collega’s een alarmmelding op hun eigen apparaat. Daartoe moet je ook de locatie van alle collega’s weten. Ook hiervoor is het niet per se nodig om alle collega’s te traceren. Het SOSvolaris platform vraagt direct na het ontvangen van het alarm de locaties van alle betrokken collega’s op. Dit levert slechts minimale vertraging op in de alarmopvolging, maar privacy is gewaarborgd.

Aanwezigheidsregistratie op basis van geofencing

Voor bepaalde toepassingen is het van belang om te weten of een medewerker aanwezig is of niet. Bijvoorbeeld wanneer je wilt weten hoeveel bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig zijn in een pand. Voor deze toepassing is het niet nodig om exact te weten waar iemand zich bevindt. De enige informatie die er toe doet is of iemand aanwezig is of niet. Dit kun je vergelijken met de bekende presentieborden. Dit is dan ook de enige informatie die het SOSvolaris platform toont. Toepassingen zijn BHV oproepsystemen, intramurale zorg of alleen werk beveiliging op grote complexen.

Verzamelen van bewegingsinformatie

Automatische man down alarmering is belangrijk. In sommige gevallen ben je namelijk zelf niet meer in staat om te alarmeren. Hiervoor is het nodig om de bewegingen van een medewerker te registreren. Belangrijk is dat je deze registratie alleen gebruikt om te bepalen of er sprake is van een ongeval. Niet om bijvoorbeeld te controleren hoe lang iemand op het toilet zit.

Bewegingen worden door het apparaat zelf geïnterpreteerd

Het alarmapparaat bepaalt zelf of er sprake is van een man down of niet. Gegevens met betrekking tot de beweging van de medewerker worden niet doorgestuurd naar het SOSvolaris platform. Vanuit het platform stel je eenvoudig in op basis van welke bewegingen het man down alarm af gaat. Deze instellingen slaat het apparaat lokaal op. Het apparaat bepaalt aan de hand van de hoek waarin het zich bevindt, de valversnelling, impact of inactiviteit of er sprake is van een ongeval. Dankzij het vooralarm kan de medewerker ervoor kiezen om een man down alarm te annuleren. Daardoor gaan veilig alleen werken en privacy hand in hand.