Het aantal ernstige ongelukken op de werkvloer blijft maar stijgen

Vorig jaar (2017) steeg het aantal meldingen van arbeidsongevallen op de werkvloer met maar liefst 12 procent. Volgens de inspectie heeft slechts een kwart van de bedrijven belangrijke risico’s geïnventariseerd. Vooral de kleinere bedrijven hebben vaak te weinig oog voor arbeidsveiligheid. Dat blijkt uit ongevallencijfers van 2017 van de inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Grote bedrijven hebben de veiligheid vaak wel op orde. Bij de kleinere bedrijven waar ongeveer 40 procent van de werknemers werkt, schiet het vaak tekort. Kleinere organisaties brengen niet of nauwelijks in kaart welke risico’s er zijn. Veel ongevallen vinden dan ook hier plaats.

Vierde jaar op rij dat het aantal ernstige arbeidsongevallen stijgt

Het is het vierde jaar op rij dat het aantal meldingen van arbeidsongevallen stijgt. Vorig jaar werden er 4250 arbeidsongevallen gemeld. Het werkelijke aantal ongevallen ligt waarschijnlijk nog hoger, want veel ongevallen worden niet eens gemeld om een onderzoek van de inspectie te voorkomen. Bedrijven die verzuimen een ernstig ongeluk te melden riskeren een forse boete tot maar liefst € 50.000.

Het aantal dodelijke ongevallen valt lager uit

Het aantal dodelijke ongevallen valt wel lager uit. In 2016 waren er 70 dodelijke ongevallen tegen 50 in 2017. In de bouw, afvalverwerking, en bij vervoer en opslag gaat het het vaaks mis. Vooral heftrucks maken opvallend vaak slachtoffers. Bij zeker één op de tien dodelijke ongevallen in de afgelopen jaren was een heftruck betrokken. In sommige gevallen komt dat door gebrek aan training. In andere gevallen wordt een ongeluk veroorzaakt door een moment van onoplettendheid, of defecten aan de apparatuur.

Bron: https://www.rtlz.nl

Voorkom ongevallen en een boete van € 50.000.

Vooral kleinere bedrijven hebben te weinig oog voor veiligheid. Hoe voorkom je ongevallen en hoe maak je de werkvloer veiliger? Ook als werkgever met maar een aantal werknemers ben je verantwoordelijk voor de veiligheid. Hieronder vind je een aantal handige tips die je op weg kunnen helpen. Heb je hulp nodig, schakel dan altijd een specialist in.

  1. Voer regelmatig een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit of neem een specialist in de arm om deze uit te voeren. Kijk ook naar de werknemers die langer dan 15 minuten uit het zicht van collega’s werkzaamheden verrichten. Zij vormen namelijk een groot risico.
  2. Beperk risico’s en zorg voor de juiste trainingen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en communicatiemiddelen.
  3. Houd toezicht op dat werknemers zich aan de (veilgiheids)regels houden en dat zij worden bijgeschoold.
  4. Mocht het toch mis gaan (hoe klein het ongeval dan ook), onderzoek dan waarom het mis ging en hoe je dit in de toekomst kunt voorkomen.
  5. Meld altijd een arbeidsongeval via de website van Inspectie SZW. Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten.