Jaarlijks overlijden duizenden mensen aan beroepsziekten

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. Daarnaast loopt het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten op tot in de duizenden. De inspectie vraagt iedereen om de arbeidsveiligheid bovenaan de agenda te zetten. Doen we dat niet dan ligt het aantal beroepsziekten in 2025 maar liefst 15% hoger dan nu.

Jaarlijks gebeuren er zo’n 220.000 arbeidsongevallen waarvan 2.300 ernstige en 50 tot 70 met een dodelijke afloop. Daarnaast overlijden er zo’n 4.100 mensen door beroepsziekten. Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Klassieke voorbeelden zijn asbestose, vormen van kanker in bijvoorbeeld de chemische industrie en de ‘schildersziekte’ (OPS) door het werken met vluchtige organische stoffen. Ook besmettelijke ziektes zoals Hepatitis of HIV bij medewerkers in de gezondheidszorg na een prik- of snijongeluk vallen onder een beroepsziekte. 

Veel voorkomende beroepsziekten zijn:

 • nek-, rug-, heup- en knieklachten
 • RSI
 • burn-out
 • psychische klachten door ongewenste omgangsvormen
 • PTSS (posttraumatische stressstoornis)
 • OPS (schildersziekte)
 • long- en luchtwegaandoeningen
 • huidaandoeningen
 • lawaaidoofheid
 • beroepsgebonden infectieziekten
 • kanker (door het werk veroorzaakt)

Bij sommige beroepsziekten is direct duidelijk dat ze voornamelijk veroorzaakt worden door het werk zoals schildersziekte (OPS) of bakkersastma. Bij andere ziekten is het niet direct duidelijk of de aard van het beroep of de arbeidsomstandigheden de voornaamste oorzaak zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor RSI en burn-out.

57.000 medewerkers werken met kankerverwekkende stoffen

Ongeveer 57.000 medewerkers werken met stoffen die kanker kunnen veroorzaken (CMR stoffen). Zij beheersen de risico’s van het werken met deze stoffen onvoldoende waardoor zij gevaar lopen. Een groot deel van deze groep werkt met asbest. Volgens cijfers van Stichting Asbestkanker, sterven er jaarlijks ongeveer 750 mensen aan de gevolgen van asbestose en worden er elk jaar 500 nieuwe diagnoses gesteld.

Meldingen over psychische aandoeningen zijn explosief gestegen

Meldingen van psychische aandoeningen zijn explosief gestegen van 24,9% in 2013 naar 57,1% in 2017. Overspannenheid en burn-out vormen het grootste deel van de meldingen. Naar schatting zorgen psychische aandoeningen voor 5,3 miljoen verzuimdagen.

Bewustwording is de sleutel tot een betere arbeidsveiligheid

Bewustwording bij zowel de werkgever als werknemer kunnen zorgen voor betere arbeidsveiligheid. Bewustwording is dan ook de sleutel voor het terugdringen van beroepsziekten en arbeidsongevallen. Weet welke gevaren er zijn en weet hoe je jezelf of medewerkers kunt beschermen. Door stil te staan bij veiligheid en door de risico’s in kaart te brengen kun je maatregelen treffen en weten medewerkers van de risico’s af.

We hebben een infographic voor je gemaakt met daarin cijfer over arbeidsongevallen en beroepsziekten, deze kun je hier downloaden. Bezoek de website van Nederlands Centrum voor Beroepsziekten voor meer informatie over beroepsziekten.