Vijf tips om veilig de vakantieperiode door te komen op het werk

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Dit betekent minder personeel en vaker alleen werken. Alleen werken brengt risico’s met zich mee. Hoe ga je hiermee om en wat kun je doen voor een veiligere werkomgeving?

1. Breng de risico’s in kaart en houd rekening met onderbezetting

Breng veiligheidsrisico’s in kaart en bespreek deze gezamenlijk. Tijdens de zomer- en vakantieperiode heb je te maken met andere veiligheidsrisico’s. Houd hier dan ook rekening mee. Zorg ervoor dat jouw collega’s weten wat de risico’s zijn en hoe zij deze kunnen beperken. Zorg tot slot voor voldoende training, zodat zij weten wat zij kunnen doen wanneer het toch mis gaat.

Je kunt de risico’s in kaart brengen via een risico-inventarisatie -en evaluatie (RI&E). Hiermee doorloop je op een gestructureerde manier door alle mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s en worden maatregelen vastgelegd om de risico’s te beperken. Betrek medewerkers van verschillende afdelingen bij het inventariseren van veiligheidsrisico’s.

2. Zorg voor een positieve houding aangaande veilig en gezond werken

Zorg voor een positieve houding aangaande veilig en gezond werken. Een positieve houding is niet in een aantal weken te realiseren. Dit is een continu proces en heeft tijd nodig. Geef het goede voorbeeld en zet veilig en gezond werken vast op de agenda voor het werkoverleg. Bespreek regelmatig de veiligheid in de zomermaanden en laat anderen meedenken over hoe zij hun werk veiliger kunnen uitvoeren. Hiermee laat je zien dat veilig en gezond werken een serieus onderwerp is. Veilig werken wordt namelijk voor een groot deel bepaald door houding en bewustwording.

3. Maak een goede personeelsplanning en houd rekening met het aantal bedrijfshulpverleners

Zorg ervoor dat er voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn, ook zij gaan op vakantie. Houd daarnaast rekening met collega’s met gezondheidsbeperkingen. Denk hierbij aan suikerziekte, epilepsie en evenwichtsstoornissen. Deze kunnen namelijk een rol spelen bij de beoordeling of iemand wel of niet alleen kan werken.

4. Beperk zoveel mogelijk het alleen werken en sluit niet alleen af

Beperk zoveel mogelijk het alleen werken door rekening te houden met de personeelsplanning en door mensen die alleen op kantoor zitten bij elkaar te zetten. Zorg er ook voor dat jouw collega’s niet alleen hoeven af te sluiten. Sluit bijvoorbeeld samen af met de schoonmaker of laat de bewakingsdienst komen bij het afsluiten.

5. Zorg voor communicatiemiddelen zodat een alleenwerker alarm kan slaan

Zorg voor communicatiemiddelen voor collega’s die alleen werken of regelmatig uit het zicht zijn van anderen. Dit geldt zowel op kantoor als op de werkplaats. Dankzij communicatiemiddelen kun je alarm slaan bij een calamiteit. Denk hierbij aan agressie of wanneer je onwel wordt of vast komt te zitten. Zorg ervoor dat werknemers alarm kunnen slaan en dat er direct hulp kan worden ingeschakeld. Zo sta je er nooit alleen voor. Met de alarmoplossing van SOSvolaris kun je handmatig alarmeren maar ook automatisch via man down detectie. Daarnaast hebben wij koppelingen met alarmcentrales die direct hulp kunnen inschakelen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.