Groene handmelder: open direct alle deuren bij een calamiteit

Groene handmelder: open direct alle deuren bij een calamiteit Een groene handmelder is een schakelaar bij een elektrische (vlucht)deur die er voor zorgt dat bij nood de elektrische spanning afgeschakeld wordt. Zo kan een schuif- of draaideur altijd open, bij bijvoorbeeld een brand. De groene handmelder is vooral te vinden in grote, publieke gebouwen, zoals een schoolgebouw, gemeentehuis of ziekenhuis. Bediening is eenvoudig: je hoeft de groene handmelder enkel in te drukken en de elektrische deur ontgrendelt. De groene handmelder resetten kan voor de veiligheid eenvoudig na gebruik. Dankzij een koppeling met het SOSvolaris platform via onzo I/O of ESPA gateway kun je alle BHV’ers via de app automatisch op de hoogte stellen middels een vooraf ingesteld scenario. Wat is […]

Lees verder
SCADA alarm

SCADA alarm

Wat is een SCADA alarm en wat kun je er mee? SCADA staat voor Supervisory Control And data Acquisition. Ofwel het verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en regelsignalen. Bijvoorbeeld van machines in grote industriële systemen. Een SCADA-systeem helpt de operator van deze machines met het zichtbaar maken van gegevens. Een belangrijke basisfunctie van een SCADA-systeem is alarmeren wanneer er iets verkeerd gebeurt in het proces. Zoals een storing. Belangrijk is dat zo’n SCADA alarm zo snel mogelijk bij de juiste persoon terecht komt. Alleen dan blijven de gevolgen beperkt. Alarmeren naar de juiste persoon op het juiste moment Dankzij de SOSvolaris gateway is het eenvoudig om SCADA alarmen te ontvangen op het SOSvolaris platform. Daardoor kan het alarm direct […]

Lees verder
BRZO

BRZO

Wat is een BRZO bedrijf? BRZO staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. De doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het betreft de meest risicovolle bedrijven van Nederland. Namelijk, bedrijven waarin gevaarlijke stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde drempelwaarde. Deze bedrijven vallen onder de werking van Besluit risico’s zware ongevallen 2015. In Nederland zijn er ongeveer 400 bedrijven die onder deze regelgeving vallen. Dit zijn bedrijven die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de chemische industrie of gevaarlijke stoffen opslaan en vervoeren. Een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen en mengels werkt of waar deze aanwezig (kunnen) zijn, doet er goed aan om te beoordelen of de BRZO van toepassing is. De drempelwaarden zijn hiervoor bepalend. Er […]

Lees verder
Storingsalarm

Storingsalarm

Wat is een storingsalarm? Met een goed storingsalarm zorg je ervoor dat storingen direct worden opgemerkt. Daardoor voorkom je veel schade. Een storing kan namelijk voor grote gevolgen zorgen. Zoals het stilvallen van productielijnen en uitvallen van koelcellen. Storing alarmering is dus belangrijk om de impact van een storing te beperken. Dankzij de SOSvolaris gateway worden storingen direct doorgezet naar het SOSvolaris platform. Daarin wordt de storing direct gelogd. Ook stuurt het platform de storing direct door naar de juiste personen. Dat maakt dat de storing zo snel mogelijk is verholpen en de werkzaamheden weer door kunnen gaan. Storing alarmering is eenvoudig te installeren Het storingsalarm van SOSvolaris is eenvoudig te integreren in de reeds bestaande infrastructuur. Moderne systemen, zoals […]

Lees verder

Duress alarm

Wat is een duress alarm? Een duress alarm is een alarmapparaat voor persoonlijk gebruik. Met als doel de persoonlijke veiligheid te waarborgen. De oorsprong van dit alarm komt van de term ‘duress code’. Een Duress code is een woord, pincode of ander herkenbaar signaal om aan te geven dat je in gevaar bent. Personen die worden bedreigt, of te maken kunnen krijgen met agressie, maken vaak gebruik van dit soort codes. Bijvoorbeeld met alarmsystemen die dergelijke codes ondersteunen. Daarmee kun je onder dreiging de duress code intoetsen waardoor er ook een alarmmelding naar politie of alarmcentrale gaat. Verschillende duress alarmen Panic alarm is een ander woord voor een duress alarm. Er zijn verschillende soorten van dit soort alarmapparaten. Het doel […]

Lees verder

TAPA TSR

Wat is TAPA TSR? De Transport Asset Protection Association, in het kort TAPA, is sinds 2010 gestart met de TSR certificering. TSR staat voor ‘Trucking Security Requirements’. Deze certificering focust zich dus op het bestrijden van ladingdiefstal. Wereldwijd wordt de certificering erkend als industriestandaard voor vrachtfaciliteiten en transportbeveiliging. TAPA TSR kent drie niveau’s De certificering kent drie niveaus, namelijk niveau 1, 2 en 3. Per niveau worden de eisen steeds strenger. Logistiek dienstverleners hebben er baat bij om TSR gecertificeerd te zijn. Hiermee toont de dienstverlener namelijk aan dat de processen voor het beveiligen van goederen op order zijn. Sommige opdrachtgevers eisen een bepaald niveau van de certificering. Bijvoorbeeld als het gaat om farmaceutische artikelen. Ook als het gaat om […]

Lees verder

Veiligheidsketen

Wat is de veiligheidsketen? De veiligheidsketen is een methode om rampenbestrijding, crisisbeheersing en veiligheidszorg structureel te professionaliseren. De keten bestaat uit vijf schakels (of fasen). Het is belangrijk om evenveel aandacht te besteden aan iedere schakel. Zwakke schakels verhogen namelijk de kans op een ramp, crisis of niet adequate respons of nazorg. De schakels van de veiligheidsketen De keten bestaat uit vijf schakels. Namelijk proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Proactie Onder proactie valt het wegnemen van oorzaken van onveiligheid. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het verbieden van toegang voor onbevoegden in bepaalde ruimtes of het weigeren van alleen werken. Het gaat hierbij niet alleen om risico’s voor de uitvoerend persoon of personen, maar ook de omgeving. Zo kan bijvoorbeeld de toezegging […]

Lees verder
GNSS locatie bepaling

GNSS locatiebepaling

Wat is GNSS locatiebepaling? GNSS locatiebepaling is satelliet navigatie. De locatiebepaling werkt door gebruik te maken van satellieten. GNSS staat voor Global Navigation Satellite System. Deze vorm van locatiebepaling heeft een wereldwijde dekking. De personenalarmen van SOSvolaris die gebruik maken van GNSS ondersteunen GPS (VS), Galileo (EU), GLONASS (Rusland) en Beidou (China). GNSS en GPS worden vaak met elkaar verward. Deze twee zijn echter niet hetzelfde. GPS is een onderdeel van GNSS. Nauwkeurig lokaliseren GNSS locatiebepaling is met name geschikt wanneer je buiten gebruik maakt van een persoonsalarm. In de buitenlucht kan het personenalarm namelijk het beste speuren naar satellieten. Binnen werkt deze techniek dan ook minder goed dan buiten. Om de nauwkeurigheid zo groot mogelijk te houden bepaalt het […]

Lees verder

RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie)

Wat is een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie)? RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers. Bij het opstellen van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie maak je een risico-inschatting van de gevaren. Je kijkt hierbij naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee medewerkers aan dit gevaar worden blootgesteld. Naast de evaluatie stel je ook een plan van aanpak op. Je geeft hierin aan welke maatregelen je neemt voor de risico’s en binnen welk termijn: Hoe beperk je een risico of de schade als het toch misgaat? Welke maatregelen zijn nodig? En hoe worden deze […]

Lees verder

Veiligheidsapp

Veiligheidsapp voor meer veiligheid op het werk Een veiligheidsapp zorgt voor meer veiligheid op het werk. Dankzij de app schakel je met één druk op de knop hulp in. Zoals die van een alarmcentrale of collega’s in de buurt. De alarmeringsapp is geschikt voor personen die te maken krijgen met agressie of intimidatie tijdens het werk. Ook als je in fysiek onveilige situaties of alleen werkt verhoogt de app jouw veiligheid. Alarmeren naar de juiste personen op het juiste moment De app werkt op een Android of iOS smartphone. Zo tover je de telefoon om tot een adequaat personenalarm. Met een druk op de knop alarmeert de app naar de juiste alarmopvolger. Zoals de 24/7 alarmcentrale of de BHV organisatie. […]

Lees verder