Arbo en werkveiligheid

Hoeveel BHV'ers moeten aanwezig zijn?

Waarom nauwkeurige BHV aanwezigheidsregistratie essentieel is voor bedrijven

Per jaar raken gemiddeld zo’n 200.000 werknemers betrokken bij een arbeidsongeval. Als er een ongeval gebeurt, is het laatste wat je wil dat er geen BHV’er aanwezig is op de werkvloer. Nauwkeurige BHV aanwezigheidsregistratie is daarom essentieel en kan zelfs levens redden. Dankzij BHV aanwezigheidsregistratie weet je altijd welke BHV’er er aanwezig is en hoe veel BHV’ers bij het geval van nood te hulp kunnen schieten. Deze BHV aanwezigheidsregistratie kan met de SOSvolaris BHV app zelfs automatisch gaan dankzij het instellen van geofences. Je creëert zo een digitaal aanwezigheidsbord voor jouw BHV aanwezigheidsregistratie én je kunt de BHV’ers eenvoudig met één druk op de knop oproepen. In deze blog leggen we je precies uit hoe BHV aanwezigheidsregistratie werkt. Wat is […]

Lees verder

Een veilig gevoel met een persoonlijke alarmknop

Een persoonlijk alarm kan om verschillende redenen worden ingezet in verschillende sectoren om veilig werken te waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfshulpverleners, alleenwerkers of alarmering voor ploegendiensten. Ook mensen die te maken kunnen krijgen met agressie kunnen baat hebben bij personen alarmering. Dankzij het persoonlijk alarm van SOSvolaris met de noodknop, timerfunctie en man down functie kan er veiliger gewerkt worden. Bij een noodsituatie of calamiteit kan de drager van de persoons alarmering alarm slaan. Hierdoor wordt een collega, beveiliger of alarmcentrale gealarmeerd, zodat bij nood direct de juiste hulp wordt ingeschakeld. Met het SOSvolaris veiligheidsplatform kun je verschillende scenario’s creëren om voor elke situatie de juiste opvolging te regelen. Zo heb je altijd een veilig gevoel met de persoonlijke alarmknop. […]

Lees verder

Alleenwerk in een laboratorium

Een laboratorium is een ruimte die gebouwd is voor onderzoek. In in laboratorium wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar chemische of biologische stoffen. Er zijn vele verschillende soort laboratoria zoals wetenschappelijke, klinisch-chemische en onderzoekslaboratoria. Ieder type loboratorium, werkzaamheden en stoffen of materialen waarmee wordt gewerkt, brengen risico’s met zich mee. Om risico’s te verkleinen worden maatregelen getroffen zoals: periodieke training over gebruikte stoffen,  ruimtelijke ventilatie, gebruik van zuurkasten, persoonlijke beschermingsmiddelen etc.. Naast de risico’s van het werken in het lab zijn er ook andere risico’s zoals alleenwerk. Hiervoor moeten ook maatregelen worden getroffen. Wanneer er alleen wordt gewerkt in een laboratorium dan is een noodknop, man down systeem of ander communicatie onmisbaar. Risico’s van het werken in laboratoria Risico’s van het […]

Lees verder

Wat is alleenwerkers alarmering en waarom zou je het gebruiken?

Wanneer je alleenwerkt is er niemand in de omgeving waarop je kunt terugvallen. Gebeurt er iets met je dan sta je er alleen voor. Alleenwerk komt vaker voor dan je denkt. Wanneer je buiten het zicht van anderen werkt, werk je namelijk al alleen. Ook wanneer je met een collega werkt en bloot bent gesteld aan dezelfde risico’s werk je volgens de wet alleen. Je mag alleenwerken. Alleenwerkers mogen alleen niet jonger zijn dan achttien jaar, medicijnen gebruiken of medische klachten hebben. Alleenwerk komt vaak voor in de industrie waarbij in ploegen wordt gewerkt of waarbij buiten het zicht van anderen wordt gewerkt. Ook in de zorg wordt vaak alleen gewerkt. Situaties waarin alleen wordt gewerkt, moeten worden benoemd in […]

Lees verder

Alleen werken bij waterschappen

Bij bepaalde waterschapstaken is alleen werken onvermijdelijk. Wanneer je alleen werkt, kun je niet terugvallen op een collega bij een calamiteit of ongeval. Alleenwerk brengt daarom risico’s met zich mee. In opdracht van het A&O-Fonds Waterschappen is de Arbocatalogus Alleen Werken opgesteld. Daarin staat hoe waterschappen en waterschapmedewerkers de risico’s van alleen werken in kaart kunnen brengen en beheersen. Uit inventarisatie blijkt dat alleen werken voorkomt bij vrijwel alle organisatiedelen van waterschappen. Alleenwerk is dus een belangrijk onderwerp. Onder alleen werken wordt verstaan: het verrichten van werkzaamheden buiten het zicht en gehoorafstand van anderen. In de Arbocatalogus wordt ook wel van geïsoleerde arbeid gesproken. Geen specifieke voorschriften voor alleen werken maar wel een zorgplicht Er zijn geen specifieke voorschriften ten […]

Lees verder
Hoeveel BHV'ers moeten aanwezig zijn?

Hoeveel BHV’ers moeten aanwezig zijn?

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Dit is minder concreet dan dat het was vóór 1 januari 2007. Toen was het namelijk verplicht om per 50 personen één BHV’er beschikbaar te hebben. Sindsdien is het aantal BHV’ers niet meer wettelijk vastgelegd. Nu moet je rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het bedrijf en de werkzaamheden horen. Kortom: een doeltreffende BHV organisatie is maatwerk. In dit artikel staan we stil bij maatgevende factoren voor het bepalen van de hoeveelheid BHV’ers die aanwezig moeten zijn. De hoeveelheid BHV’ers is berekend op aantal aanwezigen Wanneer je de verplichte hoeveelheid BHV’ers gaat berekenen, dan […]

Lees verder

Gratis BHV app proberen

In Nederland is het verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Steeds meer bedrijfshulporganisaties maken gebruik van een BHV app om hier invulling aan te geven. Een BHV app is de logische keuze wanneer bedrijfshulpverleners al zijn voorzien van een smartphone. Met een goede BHV app is het niet meer nodig om de hele dag door een portofoon of pieper bij je te dragen. Dat zorgt voor een groter gebruikersgemak en draagt ook bij aan de effectiviteit van de BHV organisatie. Er zijn verschillende BHV apps in de markt. Er zijn gratis BHV apps en er zijn apps waarvoor je moet betalen. Belangrijke aspecten van een goede BHV app zijn betrouwbaarheid en waarborging van de privacy. Geen […]

Lees verder
man down detectie

Hoe werkt man down detectie?

Man down detectie controleert continu of alles nog goed gaat met een persoon. Goed werkende man down detectie zorgt ervoor dat je er nooit alleen voor staat. Namelijk, als er iets met je gebeurt door een ongeluk of ongeval, dan signaleert de man down detectie dit direct. In dit artikel leggen we uit wat de kenmerken zijn van goede man down detectie. Ook geven we voorbeelden van hoe je man down detectie succesvol toepast om de persoonlijke veiligheid te verhogen. Waarvoor wordt man down detectie gebruikt? De toepassing van man down detectie is over het algemeen persoonlijke veiligheid. Daarom vind je man down detectie vaak terug op alarmapparaten. Zoals mobiele personenalarmen. Met een alarmapparaat kun je alarm slaan als je […]

Lees verder
11 belangrijke stappen voor een succesvolle aanpak van agressie en geweld

Wat kun je doen tegen agressie? 11 stappen voor een succesvolle aanpak

1. Breng de risico’s in kaart op het gebied van agressie en geweld Maak een RI&E. Maak inzichtelijk waar en wanneer medewerkers met agressie en geweld te maken kunnen krijgen. Houd agressie- en geweldsincidenten bij. Noteer de plaats, tijd en aard van het incident. 2. Zorg voor een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren Maak een duidelijke procedure. Zorg dat duidelijk is voor het personeel wat een agressie- en geweldsincident is. Koppel resultaten van de analyse en daaruit voortvloeiende acties altijd terug naar de melders. Bespreek incidenten ook in het werk- of teamoverleg. Als resultaat wordt de procedure steeds beter. 3. Train medewerkers; geef voorlichting en instructies over agressie en geweld Licht medewerkers voor. Bied medewerkers die te […]

Lees verder

5 tips tegen agressie in spreekkamers of aan de balie

Agressie, geweld en intimidatie komt op de werkvloer steeds vaker voor. Uit onderzoek van het CBS (2017) blijkt: 1 op de 5 werknemers ervaart intimidatie op het werk. Medewerkers in de beroepsklasse zorg en welzijn en openbaar bestuur en veiligheid krijgen het vaakst te maken met ongewenst gedrag. Het kan daarbij gaan om fysieke agressie zoals schoppen of slaan en verbale agressie zoals schelden en discriminatie. Vaak vindt deze agressie plaats aan de balie of in spreekkamers. In deze blog geven we je daarom 5 tips tegen agressie in spreekkamers of aan de balie. Agressie door externen 2017 bron: CBS Waarom komt agressie, intimidatie en geweld vaak voor aan balies en in spreekkamers? Cliënten kunnen ongeduldig of ontevreden zijn. Deze […]

Lees verder