Wat doet een bedrijfshulpverlener of BHV’er?

Een BHV’er (bedrijfshulpverlener) is een medewerker die naast zijn of haar werk ook verantwoordelijk is voor de veiligheid van collega’s, klanten en bezoekers. Veel van de BHV-taken hebben te maken met eerste hulpverlening. Taken van een BHV’er kunnen zijn:

  • Het verlenen van eerste hulp bij een ongeval. Een BHV’er kan onder andere mensen reanimeren en verbanden aanleggen.
  • Het begeleiden of coördineren van een ontruiming.
  • Mensen in veiligheid brengen bij een calamiteit.
  • Het blussen van (kleine) branden.
  • Organiseren van ontruimingsoefeningen.

Heeft ieder bedrijf BHV’ers?

Iedere werkgever heeft een zorgplicht waarbij hij of zij moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Bedrijfshulpverlening is voor iedere werkgever verplicht. Hoeveel bedrijfshulpverleners een bedrijf heeft is afhankelijk van de risico’s binnen een organisatie. Zo zijn de risico’s op kantoor anders en vaak kleiner dan in een fabriek of BRZO-bedrijf. Aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) worden de risico’s binnen een bedrijf of organisatie bepaald. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen op gebied van bedrijfshulpverlening ook contact onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of politie) voor wanneer er zich een ongeval voordoet.

Kun je een boete krijgen als je geen BHV’ers hebt?

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) controleert of bedrijven hun zorgplicht nakomen. Is er een RI&E gemaakt, is deze besproken met het personeel, zijn de bedrijfshulpverleners goed opgeleid etc. Is de bedrijfshulpverlening binnen een bedrijf niet op orde, dan kan de Inspectie maatregelen nemen en zelfs een boete uitdelen.