GPS locatiebepaling

Wat is GPS locatiebepaling?

GPS locatiebepaling is een satelliet navigatiesysteem dat werd ontwikkeld door de Verenigde Staten. Het systeem werkt wereldwijd en bestaat uit satellieten die in een vaste baan rond de aarde draaien. Iedere satelliet zendt een eigen signaal uit. GPS is misschien wel de meest bekende techniek voor locatiebepaling. Tegenwoordig zijn er naast GPS nog meer vergelijkbare systemen. Deze werken ook met behulp van satellieten en heet GNSS. GPS en GNSS is dus niet hetzelfde.

GPS locatiebepaling is eenvoudig in gebruik

Een groot voordeel van GPS locatiebepaling is dat het eenvoudig is in gebruik. De techniek is immers vrij beschikbaar. Bij deze vorm van locatiebepaling worden verschillende satellieten gebruikt die elk in een baan om de aarde cirkelen. Wanneer er minimaal vier satellieten in zicht zijn, dan is het mogelijk om de locatie te bepalen. Het GPS-systeem werkt 24 uur per dag, alle dagen in het jaar. Ook werkt het nagenoeg overal ter wereld en onder alle weersomstandigheden. Hier hoef je zelf niets voor te doen. Het van oorsprong militaire systeem is voor iedereen beschikbaar gesteld. GPS locatiebepaling is dus een ideale techniek om de locatie van personenalarmen vast te stellen.

Locatiebepaling en privacy

Wanneer medewerkers buiten de deur werken. Zoals ambulante zorgmedewerkers of installateurs. Dan is het belangrijk om een nauwkeurige locatiebepaling te hebben ten tijden van een alarm. Aan de andere kant kunnen deze locatiegegevens een inbreuk zijn op de privacy. Met name wanneer de locatiegegevens worden verzameld zonder dat dit noodzakelijk is voor de veiligheid. Om die reden zijn er drie verschillende methoden GPS locatiebepaling te gebruiken:

  1. Tracking on demand. Met tracking on demand wordt de locatie alleen doorgestuurd ten tijden van een alarm. Zonder alarm wordt de locatie dus niet opgestuurd naar het SOSvolaris platform, de werkgever of alarmcentrale. Om ervoor te zorgen dat de locatie zo betrouwbaar mogelijk is, zoekt het personenalarm periodiek naar de locatie. Als er ten tijden van het alarm onvoldoende satellieten binnen bereik zijn. Dan stuurt het personenalarm de meest recente locatie mee met het alarm. Dankzij de tijdstempel weet de alarmopvolger hoe recent de locatie is.
  2. Periodiek traceren. In sommige gevallen is het wenselijk om periodiek te traceren. Bijvoorbeeld gebruik op bedrijventerreinen. Dit maakt het mogelijk om automatisch de aanwezigheid te registreren. Dit maakt het mogelijk om een alarmmelding alleen naar de dichtstbijzijnde collega(‘s) te sturen.
  3. Hybride variant. Door gebruik te maken van een scenario kun je periodiek traceren voor een bepaalde periode naar aanleiding van een gebeurtenis. Bijvoorbeeld na het maken van een alarm. Deze methode van GPS locatiebepaling is populair in het openbaar vervoer.