Wat is interne agressie?

Interne agressie is agressie afkomstig van collega’s, leidinggevenden en bestuurders. Het wordt ook wel gezien als pesten. In tegenstelling tot externe agressie heeft dit niets te maken met agressie door cliënten of bezoekers. Met onze interne agressie alarmering doelen wij niet op interne agressie maar op iedere vorm van agressie die kan voorkomen binnen het pand. Met “intern” bedoelen wij dan binnen het bedrijf zoals aan een balie of in een spreekkamer.

Vormen van (interne) agressie

Er zijn verschillende vormen van agressie waaronder verbale-, fysieke- en psychische agressie:

  • Verbale agressie: uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder. Verbale agressie kan zowel persoonlijk als telefonisch plaatsvinden.
  • Fysieke agressie: schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven. Bij gewelddadige overvallen kan fysieke agressie zelfs nog extremere vormen aannemen.
  • Psychische agressie: iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen. Psychische agressie wordt vaak gezien als interne agressie.

Externe en interne agressie op het werk per bedrijfstak, 2011 – bron: CBS/TNO

Agressie komt helaas vaak voor en heeft enorme gevolgen. Verbale en psychische agressie door collega’s zoals roddelen, pesten, intimideren, buitensluiten doen zich vaker voor dan fysieke agressie. Toch is dit niet minder schadelijk. Fysiek geweld doet fysiek pijn, maar verbale en fysieke agressie kunnen ook psychische- en andere gezondheidsklachten veroorzaken. Werknemers kunnen geen plezier meer krijgen in hun werk maar ook klachten krijgen zoals angstgevoelens, slecht slapen, maag- en hoofdpijn. Interne agressie kan door deze klachten leiden tot een hoger ziekteverzuim. Cijfers tonen aan dat maar liefst de helft van het verzuim ontstaat door psychische klachten. Deze psychische klachten kunnen door agressie, pesten, bedreigen, chanteren of vernederen, discriminatie en (seksuele) intimidatie.

Dit ziekteverzuim kost niet alleen enorm veel geld, het zorgt ook voor heel veel pijn en verdriet bij de mensen die het overkomt.

Wat kun je doen tegen interne agressie?

Werkgevers kunnen en moeten wat doen tegen iedere vorm van interne agressie. Hieronder vind je een aantal tips. In één van onze blogpost vind je meer tips over wat je kunt doen tegen agressie.

  • Stel een duidelijk beleid op zodat iedereen weet dat agressie niet wordt getolereerd. Zorg ervoor dat de sancties tegen agressie en geweld opgenomen in dit beleid. Mochten medewerkers in de fout gaan dan volgt een schorsing of een officiële waarschuwing. Zorg er tot slot voor dat dat beleid wordt getoetst en gedragen wordt door de medewerkers.
  • Bespreek het beleid met regelmaat tijdens werkoverleggen en functioneringsgesprekken. Het is belangrijk dat de leidinggevenden laten weten dat zij achter het beleid staan en agressie (in iedere vorm) niet tolereren.
  • Zorg voor een vertrouwenspersoon binnen de organisatie waar werknemers hun verhaal kunnen doen. Zorg ervoor dat medewerkers weten dat hij of zij er is. Laat medewerkers tot slot weten wat een vertrouwenspersoon kan doen.
  • Stel een vertrouwenspersoon een klachtencommissie aan waar medewerkers met hun klachten over agressie terecht kunnen.
  • Neem agressie serieus. Grijp direct in bij agressie en dus ook pesten.
  • Zorg voor een veilig werkklimaat. Zorg ervoor dat werknemers niet bang zijn om met hun leidinggevende te praten als ze ergens mee zitten.
  • Rapporteer klachten over agressie en intimidatie. Hierdoor kun je evalueren en zonnodig het beleid bijstellen.